Eşti aici

Recomandări privind asigurarea protecției jurnaliștilor în țările UE, adoptate de Comisia Europeană

11 Octombrie 2021
917 afişări
Investigarea eficientă a crimelor împotriva jurnaliștilor, consilierea juridică a presei, asigurarea accesului nestingherit la informație se numără printre Recomandările Comisiei Europene privind asigurarea protecției, siguranței și abilitării jurnaliștilor și  altor profesioniști din mass-media din Uniunea Europeană. Documentul a fost adoptat la mijlocul lunii septembrie și vizează toate statele membre ale UE.
 

Recomandările, adoptate în luna septembrie, vizează mai multe domenii de activitate ale presei, de la accesul la informație și protecția în timpul demonstrațiilor stradale, la cooperarea dintre jurnaliști și autorități, siguranța online sau cea a femeilor jurnaliste.

  • Recomandări cu privire la urmărirea efectivă a faptelor criminale comise împotriva jurnaliștilor. Înființarea de unități speciale în cadrul forțelor de Poliție pentru investigarea infracțiunilor împotriva jurnaliștilor și în cooperare cu reprezentanții presei.
  • Utilizarea pe deplin a cadrului de cooperare juridică europeană existent și, dacă este necesar, solicitarea sprijinului de la agenții europene specializate precum Europol și Eurojust.
 
  • Mecanisme de răspuns rapid. Crearea unor servicii specializate de consiliere juridică, sprijin psihologic și adăposturi pentru jurnaliști și alți profesioniști din mass-media care se confruntă cu amenințări.
  • Punctele de contact ar trebui să ofere, de asemenea, sprijin adecvat jurnaliștilor și redacțiilor pentru a face față amenințărilor online și hărțuirii care vizează presa, inclusiv amenințările și hărțuirea din motive de sex, orientare sexuală, origine etnică ori socială sau oricare alt motiv.
 
  • Măsuri de protecție personală a jurnaliștilor, inclusiv prin utilizarea ordinelor de protecție pentru femeile jurnaliste și jurnaliștii care aparțin grupurilor minoritare. Măsurile de protecție specifice ar trebui, de asemenea, luate în considerare cu atenție pentru rudele apropiate ale jurnaliștilor și ale altor profesioniști din mass-media.
 
  • Accesul la informație. Statele membre ar trebui să se asigure că autoritățile și organismele publice creează condiții și proceduri transparente, corecte și nediscriminatorii pentru ca jurnaliștii și alți profesioniști din mass-media să participe și să pună întrebări la conferințe de presă și evenimente similare și să le permită să obțină acces la documente și alte informații deținute de autoritățile și organismele publice, inclusiv prin mijloace digitale. Instituțiile publice ar trebui să dețină puncte de contact clar identificabile pentru accesarea documentelor care sunt ușor accesibile prin mijloace electronice.
 
  • Toate statele membre sunt încurajate să adere și să pună în aplicare standardele Convenției Consiliului Europei privind accesul la documentele oficiale și cele care rezultă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului.
 
  • Statele membre ar trebui să utilizeze procedurile de acreditare numai în situațiile în care există o nevoie reală și justificată de a limita numărul jurnaliștilor și altor profesioniști din mass-media care participă la un anumit eveniment oficial.
 
Mai multe detalii aici.