Eşti aici

Radio Europa Liberă angajează tehnician de birou

11 Septembrie 2017
1458 de afişări
Vă rugăm să faceți referire la numărul funcției vacante: TECB005-1701
Anunț valabil până la identificarea candidaturii potrivite
Aflându-se în subordinea Șefului Departamentului Tehnic și având obligațiunea de a-și coordona activitățile legate de deservirea echipamentelor cu Directorul de Birou/Serviciu, Tehnicianul de Birou este responsabil de o varietate de sarcini asociate cu întreținerea tehnologiilor informaționale și a echipamentelor multimedia, inclusiv menținerea zi cu zi, identificarea și soluționarea problemelor de ordin tehnic, actualizarea programelor soft, oferirea de suport utilizatorilor, securizarea datelor, recuperarea informațiilor și crearea copiilor de rezervă, precum și menținerea infrastructurii de bază a Biroului (utilitățile publice).

Responsabilitățile
Oferă suport complet Serviciului Lingvistic și este familiarizat cu conținutul acestuia. Sprijinul dat poate include ore de muncă suplimentare sau peste graficul regulat, discutarea / aprobarea priorităților zilnice pentru Departamentele de Știri și Tehnic, precum și coordonarea acțiunilor privind preîntâmpinarea unor potențiale riscuri de securitate.
Instalează, testează, operează și întreține echipamentele, rețeaua internă de cabluri, sistemele de comunicații și telefonie, programele soft și rețeaua electrică din Birou.
Asigură o disponibilitate sporită a tuturor echipamentelor pentru colectarea electronică a știrilor prin întreținerea și operarea echipamentelor multimedia digitale și analogice, cum sunt, consolele de studio, aparatele de înregistrare; editori neliniari, așa ca stațiile de lucru digitale audio și video, camere foto și video, alte echipamente, care garantează o calitate înaltă audio și vizuală a materialelor.
Înregistrează, procesează și transmite material în format audio și video în emisie, conform instrucțiunilor.
Administrează sistemele locale de email și IT precum programele anti-virus, respectând criteriile profesionale și asigură că toate licențele de soft sunt legale și actualizate.
Exercită funcții de susținere a utilizatorilor / unitate de asistență și oferă instruire membrilor Biroului privind managementul informațional și managementul difuzării emisiunilor, la necesitate.
Se asigură că Centrul pentru Operațiuni Tehnice din Praga este informat cu regularitate despre starea operațională a Biroului, raportează la timp despre deficiențele și problemele tehnice, și sugerează cele mai rapide și judicioase soluții.
Asigură implementarea cu succes și conformarea cu Procedurile de Operare Standard și cu toate regulile de siguranță, și aderă la cele mai bune practici ale domeniului pe durata exercitării atribuțiilor și sarcinilor atribuite.
Este responsabil de monitorizarea infrastructurii facilităților de bază ale Biroului, în special acelea ce privesc aspectele legate de siguranța vieții.
Verifică și raportează despre starea sistemelor electrice (conectarea corectă a firelor, împământarea corectă, lipsa expunerilor de cabluri sau a semnelor de arsuri, etc.), sistemelor de alimentare cu rezervă UPS și a generatoarelor, integritatea structurală (identifică și raportează despre scurgeri de apă, fisuri în fundație sau pereți/tavan/podea, etc.), precum și alte eventuale probleme ce țin de infrastructură.
Colaborează îndeaproape cu Administratorul Biroului și superviserul din Praga în chestiuni legate de solicitarea de tehnologii și echipamente multimedia, precum și operațiuni de întreținere tehnică.
Se familiarizează regulat despre evoluțiile tehnologice relevante.
Comunică cu companiile locale de telecomunicații și IT la necesitate.
Oferă asistență Biroului cu cunoștințe de specialitate pentru menținerea, din punct de vedere tehnologic, a competitivității pe piața media locală.
Contribuie la crearea și menținerea unui mediu de lucru pozitiv.
Exercită alte sarcini la solicitările superiorilor.

Calificări și competențe
Absolvirea unei instituții de învățământ secundar (liceu).
Participarea la instruiri specializate privind întreținerea și deservirea echipamentelor moderne de radio și televiziune (sau dovada unei experiențe profesionale echivalente).
Deținerea certificatului de educație formală și/sau dovada unei experiențe profesionale echivalente.
Minimum 2 ani de experiență într-o funcție similară.
Experiență în activități de menținere a echipamentelor digitale și analogice utilizate la colectarea electronică a știrilor.
Setul de abilități și experiență necesare pentru menținerea sistemelor IT (echipamente și programe).
Experiență de bază cu tehnici de rețea.
Cunoștințe de bază despre sistemele de telecomunicații, familiarizarea cu tehnologiile VSAT (Very Small Aperture Terminal) și MPLS (Multiprotocol Label Switching) va fi considerată un plus.
Cunoștințe de bază despre sistemele electrice, inclusiv UPS (Uninterruptable Power Supplies) și generatoarele de rezervă;
Cunoașterea limbii engleze la nivel de lucru – vorbire, citire, scriere – adițional la limba de emisie; abilități de comunicare în limba rusă la necesitate.

Aplică acum dacă sunteți interesat de această funcție vă rugăm să trimiteți CV-ul Dvoastră și o scrisoare de motivare în engleză la adresa electronică jobs@rferl.org, incluzând în câmpul subiectului numărul funcției vacante de mai sus.
 
Candidații la aceste poziții trebuie să locuiască într-o zonă a orașului de la care să se poată deplasa lejer spre postul de lucru sau să fie dispuși să-și schimbe locul de trai cu asumarea cheltuielilor din contul propriu. Salariile pentru angajații birourilor regionale ale postului Radio Europa Liberă / Radio Libertatea sunt competitive, acordate în baza condițiilor locale predominante. La stabilirea beneficiilor angajaților birourilor regionale ale postului Radio Europa Liberă / Radio Libertatea se ia în considerație specificul legislației muncii din țara-gazdă.

Notă: Ca răspuns la cerințele operaționale în schimbare, Radio Europa Liberă / Radio Libertatea își păstrează discreția de a nu stabili o programare sau de a modifica specificațiile postului pentru un anumit post vacant.
 
Prin faptul că răspundeți la acest anunț sau expediați CV-ul Dvoastră sau alte date personale la Radio Europa Liberă / Radio Libertatea Dvoastră consimțiți ca informațiile furnizate să fie păstrate sau gestionate de către angajații Departamentului Resurse Umane ale companiei pentru posibile referințe în viitor, în deplină conformitate cu legislația în vigoare (nr. 101/2000 privind protejarea datelor personale). Acest acord poate fi retras doar în cazul unei revocări în scris și rămâne valabil până la data respectivă, dar nu mai mult de 5 ani.
Cine suntem...Radio Europa Liberă / Radio Libertatea (RFE/RL ) este o organizație internațională cu sediul la Washington D.C., SUA, și Praga, Republica Cehă. Programele RFE/RL - radio, internet și televiziune – ajung la persoane din 23 de țări, inclusiv Afganistan, Iran, Rusia, Caucaz, Asia Centrală. Misiunea organizației este de a furniza știri și informații corecte și sigure audiențelor interne în limba locală. RFE/RL difuzează în 26 de limbi și atrage săptămânal peste 26 de milioane de ascultători și vizitatori online. Având mai mult de 400 de jurnaliști, 750 de liberi profesioniști și 17 birouri locale, RFE/RL reprezintă una dintre cele mai largi operațiuni de diseminare a noutăților în lume. Organizația este finanțată de către Congresul SUA prin Consiliul Guvernator al Audiovizualului (BBG).
 
Standardele RFE/RLRFE/RL este un angajator care oferă oportunități egale tuturor candidaților. Toți candidații calificați vor beneficia de atenție adecvată la angajare, indiferent de rasă, culoare, religie, sex, identitate sau expresie de gen, orientare sexuală, origine națională, genetică, handicap, vârstă sau statut de veteran. Pozițiile vacante la RFE/RL sunt considerate Posturi Publice de Încredere, iar numirea în funcție depinde de rezultatul pozitiv al unei examinări de fond.
 
Linkul anunțului:
https://www.rferl.org/jobs/detail/TECB005-1701.html