Eşti aici

Putem încheia un contract de autor pentru un articol jurnalistic care încă nu a fost scris?

26 August 2021
496 de afişări
Întrebare: Pe parcursul activității profesionale, am încheiat mai multe contracte de autor ce vizau articole pe care le scriam sau urma să le elaborez. Juristul redacției noastre afirmă că pot să semnez acest tip de acord doar atunci când investigațiile la care lucrez vor fi gata scrise. Atunci când se elaborează însă o operă la comandă, spune el, este nevoie de încheiat un contract de prestări servicii.

Putem recurge la contracte de autor pentru a fi plătiți pentru un text jurnalistic care încă nu este scris sau, totuși, este necesar să optăm pentru cel de prestări servicii?

RăspunsÎn terminologia juridică, acordul în temeiul căruia jurnaliștii transmit o serie de drepturi asupra operelor rezultate din procesul de creație intelectuală originală este intitulat contract de cesiune a drepturilor patrimoniale exclusive de autor. În funcție de faptul dacă acest acord se referă la o operă jurnalistică deja scrisă ori nefinalizată sau dacă procesul de scriere a acesteia abia urmează a fi inițiat, practica din domeniu clasifică aceste convenții în contracte de autor privind opere create și contracte de comandă.

În prima categorie se includ contractele aplicabile situației când opera jurnalistului este definitivată, iar redacției nu-i rămâne decât să o accepte și să plătească remunerația convenită.

Cu referire la cea de-a doua categorie, legislația privitoare la dreptul de autor nu reglementează expres contractele de comandă. Din aceste motive, în practică apar o serie de incertitudini privitoare la valabilitatea și legalitatea acestor înțelegeri. Pentru a evita astfel de situații, să explicăm ce înseamnă contractul de comandă și care sunt particularitățile acestuia.
Deși legea[1] nu prevede exact situația transmiterii drepturilor de autor asupra operelor încă nescrise, ea nu conține nicio prevedere care să interzică acest lucru. Prin urmare, este cazul să verificăm ce ne spune în acest sens Codul civil. Potrivit acestuia, printr-un act juridic pot fi transmise atât bunurile[2] existente, cât și cele viitoare[3]. Totodată, legislația civilă precizează[4] că operele jurnalistice sunt obiecte ale dreptului de autor și fac parte din proprietatea intelectuală a jurnalistului.

Așadar, putem deduce că reprezentanții mass-media sunt îndreptățiți pe deplin să încheie contracte de autor ce vizează atât operele jurnalistice create, cât și cele viitoare.

Contractul de comandă trebuie să conțină clauze privind particularitățile viitoarei opere jurnalistice sau, altfel spus, care sunt cerințele redacției în raport cu articolul ce urmează a fi scris de către jurnalist. Bunăoară, puteți specifica titlul investigației, precum și structura, destinația ori volumul acesteia. Totodată, este necesar să conveniți asupra termenelor de definitivare a operei, cuantumul remunerației și procedura de rectificare sau modificare a articolului.

Atenție! Chiar dacă, pe parcursul scrierii investigației, redacția i-a sugerat jurnalistului detalii referitoare la specificul operei și a contribuit financiar la realizarea acesteia, calitatea de autor asupra operei create în urma contractului de comandă îi aparține doar persoanei prin a cărei activitate intelectuală a fost creată opera.

De altfel, încheierea contractelor de autor asupra operelor viitoare este o practică obișnuită pentru mai multe state. Bunăoară, legislația[5] României reglementează expres acest tip de acord, precum și condițiile exacte de funcționare a acestuia.
 
Într-o altă ediție a rubricii „Juristul Presei” aflați cui îi aparține dreptul de autor asupra articolelor scrise de către jurnalistul angajat într-o redacție.

 

Rubrica Juristul Presei reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.
 


[2] Art. 445 alin. (1) Cod civil: „Bunuri sunt toate lucrurile susceptibile apropierii individuale sau colective și drepturile patrimoniale”;
[3] Art. 315 alin. (3) Cod civil: „Pot constitui obiect al actului juridic şi bunurile viitoare”;
[4] Art. 476 alin. (1)-(2) Cod civil: „Se consideră obiect de proprietate intelectuală orice rezultat al activității intelectuale, confirmat și protejat prin drepturile corespunzătoare privind utilizarea acestuia. Obiectele de proprietate intelectuală se divizează în două categorii: (…) b) obiecte ale dreptului de autor (opere literare, artistice și științifice etc.) și ale drepturilor conexe (interpretări, fonograme, videograme și emisiuni ale organizațiilor de difuziune etc.”;
[5] Legea nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.