Eşti aici

Programul Media Freedom Matters: Suport financiar pentru inițiativele de advocacy, educație și sensibilizare ale mass-media din Moldova

11 Ianuarie 2018
1468 de afişări
Termenul-limită de depunere a cererilor și instrucțiuni: Cererile trebuie să fie recepționate de Freedom House pînă la 21 ianuarie 2018, orele 21:59 EST. Toate cererile de finanțare trebuie adresate în formă electronică la adresa eurasia@freedomhouse.org cu mențiunea “Moldova Media Advocacy Initiatives” în spațiul dedicat subiectului.

OPORTUNITATE DE FINANȚARE

Freedom House, în colaborare cu Black Sea Trust for Regional Cooperation, solicită cereri de finanțare și suport din partea organizațiilor neguvernamentale și coalițiilor înregistrate la nivel local, cu sediul în Republica Moldova, în regiunea Parteneriatului Estic și Uniunea Europeană, care își propun să întreprindă acțiuni de sensibilizare cu privire la libertatea presei, libertatea de exprimare și presa independentă în Republica Moldova, inclusiv în rîndul publicului, comunităților marginalizate, guvernului, autorităților locale și altor sectoare.
Programul de granturi “Media Freedom Matters” se va axa pe următoarele obiective:
 1. Acordarea suportului financiar pentru inițiative de advocacy, campanii publice și alte activități pe termen lung menite să sensibilizeze opinia publică cu privire la libertatea de exprimare și libertatea presei în rîndul publicului larg din Republica Moldova;
 2. Acordarea suportului tehnic esențial, asistenței și instrumentelor necesare noilor inițiative sau campanii pentru a impulsiona impactul lor asupra fortificării încrederii publice în mass-media independente din Moldova și jurnalismului bazat pe fapte în epoca dezinformării;
 3. Susținerea eforturilor regionale extinse în vederea încurajării angajamentul activ al cetățenilor moldoveni față de mass-media și promovării unui guvern responsabil, care va asigura accesul egal și imparțial la serviciile de distribuție a mass-media în Moldova.
Freedom House și Black Sea Trust vor selecta pînă la trei (3) inițiative de advocacy pentru a beneficia de o finanțare de pînă la 10 000 $ fiecare. Vor fi luate în considerație cererile din următoarele domenii tematice:
 • Sporirea gradului de sensibilizare cu privire la libertatea de exprimare / presa liberă în rîndul publicului larg din Republica Moldova;
 • Consolidarea încrederii publice în mass-media independente din Moldova în epoca dezinformării;
 • Promovarea jurnalismului bazat pe fapte și schimburilor de opinii;
 • Încurajarea angajamentului activ al cetățenilor față de mass-media în Moldova;
 • Direcționarea guvernului spre realizarea angajamentului său față de o presă liberă în Republica Moldova.
Sunt încurajate inițiativele menite să consolideze rolul mass-media în promovarea responsabilității față de actele de corupție, încălcarea drepturilor omului sau alte încălcări, axate pe utilizarea, dezvoltarea sau susținerea abordărilor și proceselor interne.
Se va acorda prioritate organizațiilor și inițiativelor care se văd ca organizații pentru libertatea sau suportul presei sau ca agenți ai transparenței, responsabilității și dezvoltării democratice. În plus, se va acorda prioritate inițiativelor care abordează aspecte legate de libertatea de exprimare sau libertatea presei la nivel local sau regional.
Inițiativele selectate vor beneficia de asistență financiară pe parcursul a cel puțin 6 și cel mult 10 luni. Freedom House și Black Sea Trust vor susține campanii publice, acțiuni de advocacy, precum și alte inițiative de sensibilizare, care vor spori gradul de sensibilizare a opiniei publice și vor responsabiliza guvernul și alți actori relevanți în vederea realizării pașilor concreți spre o mai bună respectare a libertății presei și libertății de exprimare în Republica din Moldova.
Solicitanții dispun de o vastă libertate în elaborarea proiectelor în cadrul acestui apel pentru cereri, însă cererile vor fi evaluate și în baza următoarelor criterii:
 • Viziune clară - descrie oare solicitantul în mod clar un scop de advocacy sau sensibilizare, grupurile țintă și instrumentele necesare pentru inițiativa sa?
 • Inovație - propune oare solicitantul abordări inovatoare, inclusiv care implică utilizarea tehnologiilor, pentru a-și distribui conținutul, a angaja publicul, a spori gradul de sensibilizare sau a promova respectarea mai largă a libertății de exprimare și libertății presei în Republica Moldova?
 • Parteneriate și implicare - intenționează oare solicitantul să dezvolte parteneriate strategice cu mass-media, organizațiile societății civile, comunitatea pentru drepturile omului sau agențiile guvernamentale?
 • Audiența și acoperirea – se focusează oare solicitantul pe nivelul regional sau local, are oare o idee clară despre publicul său curent și / sau dorit și despre cum să se implice și să răspundă necesităților publicului respectiv?
 • Ne-discriminare și drepturile omului - ține oare solicitantul cont de modul în care sunt prezentate în mass-media naționalitatea, etnia, limba, identitatea de gen, orientarea sexuală, abilitățile fizice / mentale și alte caracteristici distinctive ale omului și cum sunt descrise strategiile de suport pentru nediscriminare și incluziune? Acoperă oare proiectul comunitățile sau populația marginalizată? Demonstrează oare proiectul un angajament față de și un accent pe drepturile omului?
 • Capacitate de dezvoltare organizațională - demonstrează oare cererea în mod clar capacitatea de implementare a inițiativei propuse?
Se va acorda prioritate inițiativelor și campaniilor de nivel regional și local din Moldova, în special celor axate pe comunitățile vorbitoare de limbă rusă din Republica Moldova. Cererile depuse în cadrul acestui apel trebuie să denote înțelegerea principalelor necesități organizaționale și / sau ale campaniei și dorința de a le aborda cu susținerea Freedom House și Black Sea Trust.

ELIGIBILITATE:

Doar organizațiile necomerciale, asociațiile, inițiativele și fundațiile active în Republica Moldova, Uniunea Europeană sau în cadrul Parteneriatului Estic sunt eligibile pentru participare la acest program. Persoanele fizice și guvernul, agențiile și organismele cvasi-guvernamentale sau comerciale nu sunt eligibile pentru finanțare.

INFORMAREA CU PRIVIRE LA ACORDAREA FINANȚĂRII:

Deciziile cu privire la selecție vor fi luate pînă la 31 ianuarie 2018. Freedom House și BST intenționează să finanțeze proiectele începînd cu luna februarie 2018. Costul proiectului poate fi pînă la 10 000 $. Distribuirea fondurilor se va face după încheierea unui acord cu partenerii de advocacy (dacă există), Freedom House și Black Sea Trust.

CRITERIILE PENTRU DEPUNEREA CERERILOR:

 • Cererile vor fi acceptate pînă la data limită menționată mai sus;
 • Cererile trebuie depuse în formă electronica la adresa eurasia@freedomhouse.org în limba română, rusă sau engleză, folosind formularul de aplicare și modelul de buget oferit;
 • Bugetele trebuie încărcate pînă la data limită, utilizînd formatul Excel și modelul oferit.

INFORMAȚII DESPRE PROGRAM

Acest program este un efort comun al Freedom House și al Black Sea Trust for Regional Cooperation, implementat sub auspiciul proiectului Mass-media în sprijinul Democrației, Incluziunii și Responsabilității în Moldova (MEDIA-M), cu suportul Internews, finanțată de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID).

Fondată în 1941 de Eleanor Roosevelt și alții, Freedom House este cea mai veche organizație neguvernamentală non-profit din Statele Unite, dedicată promovării și apărării democrației și libertății în toată lumea. Freedom House susține expansiunea globală a libertății prin activitățile sale de advocacy, monitorizare și cercetare aprofundată a stării libertății și suport direct pentru reformatorii democrației din întreaga lume. Black Sea Trust for Regional Cooperation (BST) al Fondului German Marshall promovează cooperarea regională și buna guvernanță în regiunea extinsă a Mării Negre; guvernarea responsabilă, transparentă și deschisă; sectoarele civice eficiente și puternice; și mass-media independente și profesioniste. BST face acest lucru prin suportul acordat societății civile din Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Moldova, România și Ucraina.

Proposal Application Form.docx

Budget Template.xls

Budget Notes Template.docx