Eşti aici

Președintele și secretara Consiliului de Supraveghere al Teleradio-Moldova, acuzați de unii membri ai instituției că ar încălca legislația muncii

06 Decembrie 2019
558 de afişări
Membra Consiliului de Supraveghere (CS) al Teleradio-Moldova Larisa Călugăru consideră că actualul președintele al CS, Nicolae Spătaru, și secretara acestei structuri de monitorizare a TRM, Tatiana Munteanu, ar trebui să-și dea demisia din pozițiile ocupate pentru că activează concomitent în mai multe locuri de muncă. De cealaltă parte, atât Spătaru, cât și Munteanu, susțin că lucrează la Teleradio-Moldova prin cumul și că nu încalcă legislația, deoarece funcțiile lor nu sunt de demnitate publică.

Membrii CS s-a întrunit în ședință pe 19 noiembrie, potrivit procesului verbal, pentru a discuta informațiile apărute în presă, precum că președintele Consiliului, Nicolae Spătaru, și secretara CS, Tatiana Munteanu, care sunt angajați prin cumul la Teleradio-Moldova, ar avea locuri de muncă cu o normă deplină în afara companiei, iar acest fapt ar încălca legislația muncii. Ședința a fost organizată la solicitarea membrei CS Violeta Cojocaru.

Nicolae Spătaru a explicat membrilor CS că, într-adevăr, pe lângă faptul că  este angajat prin cumul la Teleradio-Moldova, lucrează și la Uniunea Scriitorilor, unde deține postul de director al Departamentului proiecte și programe, dar că US nu funcționează cu bani de la buget. La rândul ei, secretara CS, Tatiana Munteanu, a afirmat că, la fel, își desfășoară activitatea de bază la Universitatea Tehnică, în calitate de conferențiar universitar, dar că legislația îi permite acest lucru.

Acuzații de ocupare ilegală a funcțiilor

Cea care a furnizat informațiile presei este membra CS Larisa Călugăru. Aceasta a prezentat și un răspuns al Autorității Naționale de Integritate (ANI) la solicitarea ei cu privire la problema ocupării concomitente a funcțiilor de către președinte și secretara CS. În răspunsul ANI se menționează că subiecții, specificați în art. 3., printre care se numără și membrii Consiliului de Observatori al Teleradio-Moldova (Consiliul de Supraveghere -n.n.) din Legea privind declararea averii și a intereselor personale, „se află într-o stare de incompatibilitate în cazul în care pe lângă funcția publică sau de demnitate publică deține/exercită simulat  o altă funcție, calitate sau activitate, fapt care este interzis”.

De asemenea, în scrisoarea ANI se menționează condițiile în care funcția de membru al CS poate deveni incompatibilă. În cazul în care se constată o astfel de situație, membrul CS are la dispoziție 30 de zile pentru a renunța la această calitate.

Astfel, potrivit legislației, funcția de membru al CS este incompatibilă cu: statutul de deputat, de membru al Guvernului, de ales local, de membru al administrației publice centrale ori locale sau de angajat din cadrul acestora, precum și de membru al Consiliului Audiovizualului; calitatea de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului statutar al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere; statutul de angajat al furnizorului public național de servicii media, cu excepțiile prevăzute la art. 47 alin. (1); statutul de autor, prezentator, moderator, realizator (titular sau netitular) de programe audiovizuale ale furnizorului public de servicii media; calitatea de membru de partid sau de afiliat politic.

Totodată, în răspunsul ANI, semnat de președinta Autorității, Rodica Antoci, se menționează că informațiile prezentate Larisei Călugăru au un caracter informativ-consultativ și că ANI poate constata încălcarea sau lipsa acesteia al incompatibilităților de către subiectul declarării averii doar ca urmare a unui control de specialitate, realizat de inspectorul de integritate.

Larisa Călugăru a explicat pentru Media-azi.md că are mai multe pretenții față de activitatea lui Nicolae Spătaru. Una din ele se referă la faptul că acesta a fost remunerat și pentru perioada 1 ianuarie - 4 martie 2019, ziua în care a fost semnat contractul cu administrația Teleradio-Moldova. În acest context, membra CS Cojocaru a observat că tabelele de evidență a timpului de muncă al lui Spătaru au fost aprobate cu semnătura sa.

Totodată, Călugăru consideră că Spătaru ocupă ilegal funcția de președinte al CS, deoarece nu există o decizie a Consiliului, prin care membrii CS și-ar fi ales președintele în conformitate cu noul Cod, intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019. Violeta Cojocaru a propus, la rândul său, ca într-o ședință viitoare a CS să se pună pe ordinea de zi alegerea președintelui Consiliului, deoarece până în prezent acest lucru nu s-a întâmplat în conformitate cu prevederile legii noi.

De asemenea, ea susține că Nicolae Spătaru a încălcat și disciplina muncii, deoarece nu s-a prezentat la serviciu în unele zile.

Cum comentează președintele și secretara CS aceste acuzații

Contactat de Media-azi, Nicolae Spătaru a răspuns că „lumea nu pătrunde în esența răspunsului primit de la ANI”. Acesta a explicat că nici el, nici secretara CS nu dețin funcții de demnitate publică. „Noi depunem declarație de avere, dar nu deținem astfel de funcții”, a explicat Spătaru.

Și Tatiana Munteanu susține că, potrivit Legii cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică, pozițiile de secretar și de președinte al CS nu fac parte din lista Funcțiilor de demnitate publică. Prin urmare, nu există prevederi legale, care le-ar interzice să deține și alte funcții în afara Companiei Teleradio-Moldova. Iar faptul că este angajată prin cumul la TRM nu ar fi o încălcare a legii.
 
Cât privește acuzația că a fost remunerat pentru perioada 1 ianuarie - 4 martie, președintele CS susține că și-a îndeplinit obligațiunile în acest timp, și anume pentru aceasta a fost remunerat.

Nicolae Spătaru a precizat că a fost numit în funcție pe 2 noiembrie 2016, iar Consiliul de Supraveghere este succesorul Consiliului de Observatori. Mai mult, acesta a făcut referire și la o notă informativă din partea Comisiei parlamentare pentru mass-media în care se menționează că decizia cu privire la continuitatea funcției de președinte al Consiliului este la latitudinea membrilor CS, care pot adopta cu votul a 2/3 decizia de demitere a președintelui.

Nicolae Spătaru a menționat că mandatul său expiră în două luni.
 
Ce spune Inspectoratul Muncii

Președintele CS ne-a mai spus că a făcut un demers la Inspectoratul de Stat al Muncii în care a solicitat o interpretare a legislației, referitor la posibilitatea ca președintele și secretarul CS să activeze prin cumul, în cazul în care aceștia sunt angajați cu norma deplină de muncă în alte instituții. Potrivit Inspectoratul de Stat al Muncii, activitatea lui Spătaru în funcție de director al Departamentului de la Uniunea Scriitorilor și prin cumul în funcția de președinte al CS TRM, „nu este contrară legislației în vigoare”. În scrisoarea semnată de directorul ISM Dumitru Stăvilă se menționează că, potrivit legislației, „munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lângă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct”.

De asemenea, Stăvilă face trimitere la Codul serviciilor media audiovizuale, în care este stipulat că bugetul Teleradio-Moldova se constituie din subvenții de la bugetul de stat și din venituri proprii, iar din aceste considerente salariații TRM nu cad sub incidența legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, care se aplică persoanelor cu funcții de demnitate publică, funcționarilor publici și altor persoane, angajate în instituție finanțate integral din bugetul de stat sau din bugetele locale.
 
În opinia președintelui CS, membra CS Larisa Călugăru ar fi supărată pe el din cauza că nu a fost aleasă la funcția de secretară a CS. Spătaru se referă la ședința din 12 februarie 2019, când Larisa Călugăru a candidat la acest post, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi. Printre alte cauze ale nemulțumirilor din CS, potrivit lui, ar fi și modul de remunerare – în timp ce președintele și secretarul CS sunt salariați ai instituției, membrii simpli sunt plătiți per ședință.
 
Potrivit Codului serviciilor media audiovizuale, președintele și secretarul Consiliului de Supraveghere sunt angajați ai furnizorului public național de servicii media cu durata normală a timpului de muncă, iar mărimea salariului lunar al președintelui CS este echivalentă cu 90% din mărimea salariului lunar al președintelui Consiliului Audiovizualului. Mărimea salariului lunar al secretarului Consiliului de Supraveghere constituie 90% din mărimea salariului lunar al președintelui Consiliului de Supraveghere. Ceilalți membri ai Consiliului de supraveghere primesc lunar o indemnizație, reprezentând 10% din salariul lunar al președintelui Consiliului de Supraveghere pentru participarea la fiecare ședință și, după caz, beneficiază de rambursarea cheltuielilor de transport și de cazare.

Până la intrarea în vigoare a noului cod, membrii Consiliului de Observatori erau remunerați cu 1400 de lei per ședință.