Eşti aici

Poate protagonistul unei emisiuni TV să solicite ștergerea materialului deja difuzat?

22 Mai 2020
843 de afişări
Întrebare: În anul 2005, postul TV în cadrul căruia activez a difuzat o emisiune cu participarea unei persoane publice. Recent, adică 15 ani mai târziu, protagonistul talk-show-ului a venit cu solicitarea să ștergem materialul video de pe site-ul postului de televiziune. De asemenea, persoana și-a exprimat dezacordul privind utilizarea pe viitor a imaginilor sau a unor secvențe video din materialul publicat. Menționez că la momentul înregistrării emisiunii noi nu am avut acordul scris al persoanei pentru a difuza materialul video. Ținând cont de acest detaliu, cât de întemeiată este cererea?

Răspuns: În condițiile legii, orice persoană are dreptul la propria imagine, la protecția datelor cu caracter personal și la alte asemenea drepturi garantate de actualul cadru legal.[1]

Conform prevederilor Codului civil[2], dacă o persoană consimte ca imaginea sa să fie captată în circumstanțe din care rezultă în mod evident că materialul video va fi difuzat, se prezumă că ea de asemenea este de acord cu reproducerea și difuzarea acestuia pe cale obișnuită, așa cum se putea aștepta în mod rezonabil în aceste circumstanțe.

Raportând aceste prevederi la circumstanțele cauzei putem deduce că persoana vizată și-a exprimat acordul privind difuzarea publică a înregistrărilor video în formatul unei emisiuni televizate. Or, simpla prezență a acesteia în studioul de filmări al postului TV denotă faptul că el/ea își exprimă acordul de a-i capta imaginea și a difuza înregistrarea video/audio.

Mai mult, legislația civilă[3] stabilește cazurile în care consimțământul persoanei pentru utilizarea propriei imagini este prezumat[4], nefiind necesară exprimarea acordului în formă scrisă. Acest lucru are loc atunci când o persoană pune la dispoziția unei alte persoane fizice sau juridice o informație sau un material care se referă la sine, cunoscând că cea din urmă își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului.

De asemenea, ținem să reamintim că înregistrarea și/sau difuzarea materialului video privitor la o persoană constituie, în virtutea definiției legale[5], o operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal. Din acest motiv, condițiile de retragere a consimțământului vor fi determinate atât de prevederile Codului civil, cât și de cele ale Legii privind protecția datelor cu caracter personal[6].

Astfel, persoana care și-a exprimat acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau utilizarea imaginii ori înregistrărilor video își poate retrage consimțământul în orice moment. Atenționăm însă că retragerea consimțământului nu poate avea efect retroactiv sau, altfel spus, nu poate produce efecte și pentru ceea ce s-a petrecut în trecut.

Prin urmare, ținând cont de cele expuse mai sus, protagonistul emisiunii este îndreptățit să interzică utilizarea pe viitor a imaginilor sau a fragmentelor video din materialul difuzat, dar nu poate solicita postului de televiziune să șteargă materialul publicat anterior pe site-ul instituției media.

 
Rubrica Juristul Presei reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.
 

 


[1] Cod civil, art. 43, alin (1) - Drepturi ale personalității;
[2] Cod civil, art 45, alin. (2) - Dreptul la propria imagine;
[3] Cod civil, art.48, alin. (1) - Prezumția de consimțământ;
[4] Prezumție -  Recunoaștere a unui fapt ca autentic din punct de vedere juridic, până la proba contrarie;
[5] Legea privind protecția datelor cu caracter personal, art. 3: ”prelucrarea datelor cu caracter personal – orice operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin mijloace automatizate sau neautomatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, păstrarea, restabilirea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea”;
[6] Legea privind protecția datelor cu caracter personal, art.5, alin. (2) - Prelucrarea datelor cu caracter personal.