Eşti aici

Mai sunt obligați furnizorii să achite Consiliului Audiovizualului taxa de reglementare?

22 Ianuarie 2021
475 de afişări
 
Întrebare: Începând cu anul 2019, instituțiile mass-media au încetat să mai prezinte Consiliului Audiovizualului rapoarte trimestriale despre veniturile obținute. Prin urmare, redacția noastră a încetat să achite taxa de reglementare. Se pare că trebuia să continuăm, totuși, întrucât am recepționat recent o notificare de plată.

Este sau  nu necesar să prezentăm aceste rapoarte și să plătim taxa de reglementare?

Răspuns: Până la începutul anului 2019, atunci când a fost abrogat vechiul Cod al Audiovizualului[1], toți furnizorii de servicii media aveau obligația să plătească anual o taxă de acoperire a cheltuielilor de reglementare. Această sumă de bani reprezenta 1% din cifra de afaceri anuală[2] a furnizorului și se vărsa în bugetul Consiliului Coordonator al Audiovizualului.

Tocmai din motivul existenței acestei formule de calcul instituțiile mass-media erau obligate să prezinte CA rapoartele trimestriale privitoare la veniturile pe care le-au obținut.

Menționăm însă că, odată cu intrarea în vigoare a Codului serviciilor media audiovizuale[3], la data de 1 ianuarie 2019, legiuitorul a scutit furnizorii de plata acestor taxe și de obligația prezentării rapoartelor pe venit.

Modificările intervenite nu au dus însă la „iertarea” datoriilor furnizorilor care nu au achitat taxa atunci când obligația de plată era valabilă. Astfel, așa cum rezultă din notificarea recepționată în prezentul caz, instituției mass-media i se solicită să achite datoriile pentru perioada anului 2018-2019.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.
 

 


[2] Cifra de afaceri cuprinde suma totală a veniturilor din operațiunile comerciale efectuate de furnizor pe durata unui an calendaristic.