Eşti aici

Măsuri de asigurare a acțiunii în cazurile de defăimare

13 Septembrie 2019
1131 de afişări
Întrebare: Un portal de știri a publicat un material defăimător la adresa noastră, ca instituție media. Am fost acuzați că am fi afiliați politic și am scrie articole la comandă, fapt care nu corespunde adevărului și ne lezează reputația. Am expediat o cerere prealabilă în adresa redacției respective cu solicitarea de a dezminți afirmațiile cu pricina, dar am vrea să știm ce putem face pentru a ne proteja de răspândirea materialului defăimător, care ar putea să fie preluat și de alte redacții?

Răspuns: Legea cu privire la libertatea de exprimare prevede la art. 22 un șir de măsuri de asigurare a acțiunii. Astfel, concomitent cu depunerea cererii prealabile către mass-media, în scopul prevenirii unei pagube iminente, puteți solicita instanței de judecată aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii.

Solicitarea de asigurare a acţiunii se va examina doar la prezentarea actelor care confirmă expedierea sau înmânarea cererii prealabile.

Astfel, legea prevede că instanța de judecată poate lua următoarele măsuri de asigurare a acţiunii:
    a) interdicţia de a răspândi informaţia contestată;
    b) aplicarea sechestrului pe tirajul care conţine informaţia contestată;
    c) interdicţia de a distruge înregistrările audio şi video.

 Măsurile stipulate la punctele a) şi b) pot si aplicate doar dacă veți demonstra că puteți suporta prejudicii care nu ar putea fi compensate prin despăgubirile ulterioare şi că măsura de asigurare a acţiunii depăşeşte interesul public de a cunoaşte această informaţie.

Țineți cont de faptul că nu se admite aplicarea sechestrului pe bunurile pârâtului, inclusiv pe contul bancar, pentru asigurarea pretenţiilor privind compensarea prejudiciului moral.

La fel, legiuitorul a prevăzut că, dacă persoana nu a depus cerere de chemare în judecată în termenul stabilit la art. 17 alin. (1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare, măsura de asigurare a acţiunii îşi pierde efectele.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.