Eşti aici

Granturi pentru jurnaliștii de investigaţie

11 Ianuarie 2016
1988 de afişări

Freedom House şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice oferă jurnaliștilor micro-granturi pentru realizarea unor investigații jurnalistice complexe ce țin de corupție la nivel național, transfrontalier sau regional. Susținerea financiară este acordată în cadrul proiectului "Shining a Light on Corruption in Moldova", desfășurat de Freedom House în parteneriat cu Centrul de Investigații Jurnalistice și finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei.

Temele investigațiilor jurnalistice trebuie să țină de cazuri concrete de corupție, abuz de putere, conflict de interese, gestiune frauduloasă a fondurilor și bunurilor publice, proprietăți și averi ascunse de către funcționari, scheme de crimă organizată și altele. Doritorii de a participa la concurs vor trebui să completeze o anchetă și să pună la dispoziție un CV actualizat. Anchetele urmează să fie completate în limbile engleză sau rusă.

Termenul-limită de depunere a dosarelor este 29 februarie 2016.

Jurnaliștii ale căror proiecte vor fi selectate în urma concursului vor fi asistați de câte un mentor care va coordona procesul de investigare, va asista jurnalistul la identificarea şi accesarea surselor de informaţie, punând la dispoziție metode moderne de documentare și prezentare a informației.

La examinarea dosarelor privind acordarea micro-granturilor prioritate vor avea cele care vor corespunde următoarelor criterii:

1. Investigația jurnalistică va dezvălui o informație importantă de nivel național, transfrontalier sau regional și va viza acțiunile demnitarilor locali, management, afaceri, întreprinderi, instituții de învățământ, organizații non-guvernamentale și altele;

2. Ancheta va fi realizată în baza unui acord scris privind publicarea cu cel puțin o instituție mass-media din Republica Moldova (on-line, presa scrisă sau TV);

3. Procesul de investigare nu va presupune riscuri inacceptabile pentru autor sau instituția mass-media care va publica ancheta;

4. Autorul are deja o experiență privind scrierea investigațiilor jurnalistice și ține cont de standardele etice;

5. Înainte de publicare, investigația va fi avizată de juristul Centrului de Investigații Jurnalistice;

6. Autorul va transmite dreptul ca articolul său să fie publicat pe site-urile www.anticoruptie.md  și www.investigatii.md.

Examinarea dosarelor:

Decizia de acceptare a dosarelor va fi luată de către un consiliului de experți format din specialiști ai Freedom House și Centrului de Investigații Jurnalistice, jurnaliști de investigație și alți consilieri ai proiectului.

Sunt încurajați să participe grupuri a câte 2-3 jurnaliști, inclusiv grupurile transfrontaliere, care sunt interesate să investigheze cazuri de corupție ce depășesc hotarele Republicii Moldova.

Condițiile de acordare a micro-grantului:

Solicitantului de micro-grant i se pune la dispoziție până la 1.600 de dolari, după îndeplinirea tuturor lucrărilor asupra cărora s-a convenit. Investigația urmează să fie realizată și publicată în maxim șase luni. Autorului îi pot fi rambursate cheltuielile direct legate de procesul de investigare, de exemplu cheltuielile pentru expertizări, transport, servicii de comunicare, xeroxare, investigații de laborator și altele.

Banii vor fi acordați în două etape:

1. După ce proiectul, planul de lucru şi bugetul au fost aprobate de către consiliul de experți;

2. După publicarea/difuzarea investigației în mass-media. Tot atunci se va  face şi rambursarea cheltuielilor.

Rambursarea cheltuielilor asupra cărora s-a convenit se face în baza documentelor care să le confirme. Banii vor fi transferați în contul de card, în lei moldovenești, în baza unui contract de drept civil. Toate impozitele și taxele vor fi incluse în suma alocată.

Investigațiile vor fi publicate pe portalul www.anticoruptie.md și www.investigatii.md în limbile română și rusă. De asemenea, articolele vor fi distribuite instituțiilor mass-media naționale și regionale. Cele mai bune investigaţii jurnalistice vor fi distribuite și în limba engleză.

Ancheta completată și CV-ul actualizat vor fi trimise până pe data de 29 februarie 2016 pe adresa de e-mail puiu@freedomhouse.org. Pentru mai multe detalii o puteți contacta pe Tatiana Puiu - 079720003. 

Găsiți ancheta accesând acest link:  2015_04_application-form-FF