Eşti aici

Garanții legale în cazul refuzului de angajare din motive de graviditate

07 Martie 2019
1111 afişări
Întrebare: Sunt însărcinată și am încercat să mă angajez la o redacție. După etapa interviului, mi s-a comunicat că am fost acceptată și am  depus cerere de angajare. Redactorul a aflat că sunt însărcinată și tărăgănează deja de o săptămână semnarea cererii de angajare. Aș vrea să știu dacă există niște garanții legale, care m-ar putea proteja în situația dată.

 Răspuns: Legislația actuală prevede anumite garanții în acest sens. Astfel, potrivit Codului muncii, articolul 247, refuzul de angajare pe motive de graviditate este interzis. Angajatorul trebuie să informeze în scris persoana, în decurs de 5 zile calendaristice de la data înregistrării în unitate a cererii de angajare, și să explice cauzele refuzului. Totodată, refuzul de angajare poate fi atacat în instanța de judecată.

Mai mult decât atât, legiuitorul a prevăzut obligația angajatorului de a repara prejudiciul cauzat persoanei în urma privării ilegale de posibilitatea de a munci. Articolul 330 al codului, alineatul (1) lit. a) stabilește că angajatorul este obligat să compenseze persoanei salariul pe care aceasta nu l-a primit, în toate cazurile privării ilegale de posibilitatea de a munci. Această obligație survine, în particular, în caz de refuz neîntemeiat de angajare.

De asemenea, Codul Contravențional stipulează, în art. 54 cu indicele 2, alin (1) lit. b) că orice deosebire, excludere, restricție sau preferință, bazată pe criteriu de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, orientare sexuală, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau pe orice alt criteriu, care are ca efect limitarea sau subminarea egalității de șanse sau de tratament la angajare săvârșită prin refuzul neîntemeiat de angajare a persoanei se sancționează cu amendă de la 60 la 84 de unități convenționale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 210 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 210 la 270 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.