Eşti aici

Furnizorul vs distribuitorul - cine răspunde pentru încălcarea legislației media audiovizuale?

07 August 2020
396 de afişări
Întrebare: Am identificat un caz în care un distribuitor autohton de servicii media a retransmis, la ora 21:00, o emisiune cu un conținut erotic și indecent fără a fi marcat cu simbolul limitei de vârstă (16+). Menționez că furnizorul de servicii media, emisiunea căruia a fost retransmisă, nu se află în jurisdicția Republicii Moldova. În acest context, cine poartă responsabilitate pentru încălcarea prevederilor legislației media audiovizuale? Suntem îndreptățiți să sesizăm Consiliului Audiovizualului în cazul de față?

Răspuns: Distribuitorii de servicii media[1] sunt societăți comerciale care pun la dispoziția publicului o ofertă de servicii media audiovizuale prin retransmisiune. Altfel spus, distribuitorii (Moldtelecom,Starnet,Orange și altele), în baza contractelor pe care le încheie cu furnizorii de servicii media, retransmit emisiunile acestora. Pe de altă parte, furnizorii de servicii media[2] sunt persoane fizice sau juridice care, potrivit legii, poartă responsabilitate editorială pentru alegerea conținutului difuzat și care stabilesc modul de organizare a acestuia.

Un furnizor sau distribuitor poate fi sancționat de Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea legislației numai în cazul în care acesta se află în jurisdicția Republicii Moldova.

Legea[3] stabilește că un furnizor de servicii media este considerat  că se află în jurisdicția Republicii Moldova dacă întrunește cel puțin una dintre următoarele condiții:

  • are sediul principal în Republica Moldova şi deciziile editoriale privind serviciul media audiovizual sunt luate în Republica Moldova;
  • are sediul principal în Republica Moldova și partea majoritară a forței de muncă implicate în furnizarea serviciilor media audiovizuale își desfășoară activitatea în Republica Moldova;
  • deciziile editoriale privind serviciile media audiovizuale sunt luate în Republica Moldova şi o parte majoritară a forţei de muncă implicate în furnizarea serviciilor media audiovizuale îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova.
 
În cazul în care furnizorul  menționat nu întrunește nici măcar una dintre condițiile enumerate mai sus, acesta nu poate fi sancționat de Consiliul Audiovizualului.

De altfel, acest fapt nu exclude răspunderea distribuitorului pentru retransmiterea necorespunzătoare a conținutului emisiunii. Or, legea stabilește că atunci când un distribuitor pune la dispoziția publicului servicii media audiovizuale, acesta este obligat să respecte cerințele privind protejarea spațiului audiovizual național.

Regulamentul privind conținuturile audiovizuale[4] prevede cerințele de clasificare, marcare și orele de difuzare a programelor audiovizuale, precum și alte rigori necesare a fi respectate în scopul protejării minorilor[5]. Potrivit documentului, nu pot fi difuzate în intervalul orar 06.00 – 23.00 programe care prezintă scene de sex, limbaj sau comportament trivial, vulgar sau obscen[6]. Totodată, este inadmisibilă punerea la dispoziția publicului a unui astfel de conținut în lipsa semnelor de avertizare a limitei de vârstă[7].

Prin urmare, în contextul nerespectării de către distribuitor a prevederilor legale, sunteți îndreptățiți să vă adresați cu o petiție către CA, în vederea sesizării autorității și inițierii activității de control[8].

În acest sens, menționăm că pentru nerespectarea deciziilor Consiliului Audiovizualului privind protecția minorilor, autoritatea poate sancționa distribuitorul care a comis încălcările cu o amendă de la 10.000 de lei la 15.000 de lei[9].

Notă! În cazul în care v-au devenit cunoscute încălcări admise de către furnizorii sau distribuitorii serviciilor media la radio sau TV, vă îndemnăm să le raportați aici.
 

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. 

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

 


[1] Art. 1 Codul serviciilor media audiovizuale: ”Distribuitor de servicii media – persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii media audiovizuale, prin retransmisiune, pe bază de relaţii contractuale cu furnizorii de servicii media sau cu persoane autorizate în condiţiile legii”;
Art. 53 alin. (1) Codul serviciilor media audiovizuale: ”Distribuitorii de servicii media sunt constituiţi de către persoane fizice şi/sau juridice sub formă de societăţi comerciale”;
[2] Art. 1 Codul serviciilor media audiovizuale: ”furnizor de servicii media – persoană fizică sau juridică care poartă responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media audiovizual şi care stabileşte modul de organizare a serviciului respectiv”;
[3] A se vedea art. 2 alin. (5) din Codul serviciilor media audiovizuale;
[4] A se vedea DECIZIA nr. 61/219 din 30 decembrie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind conținuturile audiovizuale;
[6] A se vedea pct. 151 lit. b) din Regulamentul privind conținuturile audiovizuale;
[9] A se vedea art. 84 alin. (6) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale.