Eşti aici

A fost publicat noul Cod deontologic al jurnalistului. Consiliul de Presă îndeamnă breasla să-l citească și să-l respecte

16 Mai 2019
1487 de afişări
Consiliul de Presă a publicat versiunea finală a Codului deontologic al jurnalistului din Republica Moldova, care include un șir de norme noi, privind comportamentul presei în diferite situații. Președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, îndeamnă reprezentanții mass-media să ia cunoștință de documentul revăzut și să-l respecte.

Documentul vine cu mai multe recomandări în premieră. Astfel, în cazul discursului critic la adresa unei persoane particulare Codul recomandă ca jurnalistul să acorde prioritate protecției vieții private a acesteia, iar în cazul discursului critic asupra unei persoane publice – prioritate se va da interesului public. De asemenea, jurnalistul trebuie să posede cunoștințe și abilități de profil, iar integritatea morală, abilitățile jurnalistice de bază și cultura lingvistică sunt rigori profesionale esențiale pentru acesta.

Prevederile cu privire la viața privată au fost incluse la capitolul protecția drepturilor omului. Conform Codului, imixtiunea în viața privată este permisă numai atunci când dezvăluirea faptelor urmărește un interes public, iar jurnalistul relatează despre comportamentul privat al unei persoane private doar dacă acest comportament tulbură ordinea publică sau încalcă drepturile altor persoane.

Cât privește relațiile cu publicul și administrarea paginilor web oficiale, instituțiile mass-media sunt încurajate să indice adresa, datele de contact, proprietarii/beneficiarii finali și politica editorială; să-și facă publice sursele de finanțare, pentru a asigura transparența, iar jurnaliștii să adopte „un comportament similar în spațiul real și în cel virtual”.

La capitolul colectarea și tratamentul informației, la fel, sunt mai multe puncte noi și detaliate. Astfel, conform Codului, în procesul de colectare a informației jurnalistul își va identifica, de regulă, numele și, după caz, instituția media pe care o reprezintă, prevenind sursa că informația oferită ar putea fi făcută publică. De asemenea, jurnalistul își va preveni interlocutorul, atunci când va dori să înregistreze discuția.

În procesul de colectare a informației despre proteste, greve, manifestații, tulburări sociale jurnalistul nu se va asocia cu organizatorii ori cu participanții. De asemenea, potrivit noul Cod, jurnalistul trebuie să fie ușor de identificat – prin vestă sau prin ecuson cu inscripția „presa” ori prin alte modalități.

În ceea ce privește conflictul de interese, activitatea profesională a jurnalistului este, potrivit noului Cod, incompatibilă cu activitatea sa în structurile de administrare ale autorităților publice și organizațiilor politice.

O prevedere nouă se referă și la modul în care ar trebui jurnalistul să reflecte datele despre rezultatele sondajelor. Acesta nu trebuie să le prezinte drept fapte împlinite, iar materialele jurnalistice despre sondajele de opinii vor fi însoțite de următoarele informații: denumirea organizației care a efectuat sondajul; data sau intervalul de timp în care s-a desfășurat sondajul şi metoda utilizată; dimensiunea eșantionului şi marja maximă de eroare; beneficiarul sondajului și sursa de finanțare.

Un punct aparte este dedicat respectării dreptului de autor. În document se menționează că preluarea fără cost a materialelor jurnalistice se realizează în condițiile stabilite de autor sau de instituția media de unde a fost preluată informația. În astfel de situații, se vor cita sursa și autorul informației, iar în cazul mass-media online se va indica și linkul direct la sursă, în primul alineat al textului. Preluarea integrală se poate realiza doar în condițiile impuse, solicitate, prevăzute de deținătorul drepturilor.

Solicitată de Media Azi, președinta Consiliului de Presă, Viorica Zaharia, ne-a spus că se așteaptă ca documentul să fie de ajutor breslei jurnalistice: „Prevederile noului cod au fost detaliate și pe alocuri explicate pe parcursul elaborării documentului. Sper că varianta îmbunătățită a Codului va fi de un real folos pentru jurnaliști și îi îndemn să citească acest document proaspăt publicat și să se conducă de el în activitatea zilnică”.

Precizăm că propunerile de completare a Codului au fost elaborate de un grup de experți naționali și internaționali ai organizației Freedom House și consultate cu profesioniști din domeniul mass-media, reprezentanți ai asociațiilor obștești și alte persoane și organizații interesate.

Documentul este disponibil în limbile română, rusă și engleză.