Eşti aici

Este îndreptățit furnizorul de informație să tăinuiască identitatea membrilor unui juriu implicat în alocarea banului public?

26 Februarie 2021
323 de afişări
Întrebare: Redacția noastră investighează modul în care o instituție de stat acordă granturi pentru proiecte culturale. Pentru că lista membrilor comisiei de selecție a câștigătorilor este anonimă, am solicitat instituției să ne spună cine sunt ei și cine îi desemnează. Furnizorul ne-a răspuns că membrii sunt numiți de către directorul instituției, iar regulamentul intern interzice divulgarea identității persoanelor care fac parte din comisia de selecție. Totodată, la solicitarea de a ne oferi informația privind punctajul acordat tuturor participanților la concursul de granturi, furnizorul a indicat un link unde o putem găsi.

Este legal răspunsul furnizorului? Dacă nu, ce putem face în continuare?

RăspunsAtunci când se gestionează banul public, autoritățile sunt obligate să asigure transparența întregului proces. Modul de selectare a persoanelor care decid asupra alocării mijloacelor financiare obținute din bugetul de stat, precum și identitatea acestora reprezintă informații de interes public și nu pot fi tăinuite după bunul plac al furnizorilor de informație.

Refuzul instituției publice de a vă oferi datele poate fi justificat doar în cazurile expres prevăzute de lege. Bunăoară, dacă solicitați informațiile atribuite la secret de stat, secrete comerciale ori informații cu caracter personal (a căror divulgare este considerată drept o imixtiune în viața privată a persoanei) furnizorul este în drept să vă răspundă cu refuz.

În cazul de față nu există însă niciun motiv prevăzut de lege care să justifice tăinuirea identității membrilor comisiei de selecție a câștigătorilor granturilor de stat. Prin urmare, refuzul instituției publice este neîntemeiat și ilegal, iar redacția solicitantă are undă verde pentru a-și apăra dreptul de acces la informație încălcat în mod abuziv și discreționar.

Pentru început, instituția mass-media poate să adreseze o plângere la poliție. Pentru încălcarea legislației privind accesul la informație (art. 71 din Contravențional), angajatul/a instituției care a soluționat cererea de acces la informație riscă o amendă de la 900 la 1.500 de lei.

Totodată, există posibilitatea ca redacția să se adreseze în judecată pentru a contesta refuzul primit, solicitând instanței să oblige instituția publică să furnizeze informația privitoare la componența comisiei de selecție.

În aceeași ordine de idei, potrivit legii, furnizorii sunt obligați să vă pună la dispoziție informația solicitată indiferent de faptul dacă aceasta este afișată pe panoul de informații ori publicată pe pagina web. Altfel spus, instituția publică era obligată să vă furnizeze datele depline privind punctajul acordat tuturor participanților la concursul de granturi, iar simpla indicare a linkului pentru accesarea informației contravine regulilor prevăzute de lege.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.