Eşti aici

Declarație de presă: CO al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” a mimat exercițiul democratic de alegere a președintelui radiodifuzorului public național

05 Iunie 2015
3359 de afişări
Organizaţiile neguvernamentale de media au urmărit atent modul în care Consiliul de Observatori (CO) al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” (IPNA) a desfășurat concursul pentru desemnarea președintelui radiodifuzorului public național și au constatat următoarele:
  • Membrii CO au studiat superficial dosarele depuse de aspiranții la funcția de președinte al IPNA astfel încât, intenționat ori neintenționat, nu au dorit să verifice nici veridicitatea CV-urilor, nici ponderea/concretețea proiectelor de intenții;
  • Membrii CO, în mod absolut neîndreptățit, au încălcat propriul regulament ad-hoc de desfășurare a concursului, acceptând ca mai mulți aspiranți la funcție să-și prezinte îndelung proiectele ca, mai apoi, să adreseze întrebări departe de obiectul concursului;
  • Membrii CO nu au stipulat în regulamentul ad-hoc niște criterii măsurabile, exacte și credibile de desemnare a președintelui în funcție de calitatea dosarelor, preluând, în acest sens, practica condamnabilă a comisiei parlamentare de specialitate în desemnarea membrilor CO;
  • În pofida faptului că dosarele aspiranților au fost făcute publice și, deci, au putut fi ”judecate” de oricine este interesat de subiect, membrii CO au făcut o alegere, prin 5 voturi pro, în discordanță totală cu conținutul dosarelor;
  • Membrii CO au mimat un exercițiu democratic de alegere într-o funcție importantă, de care, în bună parte, depinde calitatea produselor mediatice oferite și plătite de contribuabili.
 
Pornind de la aceste constatări, ONG-urile de media solicită:
 
  • Demisia de onoare a celor 5 membri care, pe 4 iunie 2015, au votat candidatura pentru funcţia de președinte al IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”,  fără a fi studiat și analizat suficient dosarele aspiranților la respectiva funcție or, acest lucru poate conduce la prejudicierea interesului public;
  • O reacție pertinentă a CCA la modul în care s-a desfășurat concursul organizat de CO, dat fiind că instituția națională de reglementare a domeniului audiovizualului propune, inițial, candidații la funcția de membri ai CO;
  • O reacție pertinentă a Comisiei parlamentare permanente de specialitate care a desemnat componența CO fără a avea criterii credibile și care, ulterior, s-a eschivat să exercite control parlamentar asupra activității și a CO, și a IPNA;
  • O reacție pertinentă a Parlamentului cu referire la modul în care CO a desfășurat concursul respectiv, în virtutea faptului că și CO și IPNA sunt sub control parlamentar.

 

Centrul pentru Jurnalism Independent
Asociaţia Presei Independente
Centrul „Acces-Info”
Asociaţia Presei Electronice APEL
Centrul Tînărului Jurnalist din Moldova
Comitetul pentru Libertatea Presei