Eşti aici

De ce cererea de acces la informație este petiție și trebuie semnată electronic?

05 Februarie 2021
801 afişări
Întrebare: Redacția noastră a expediat o cerere de acces la adresa Procuraturii Anticorupție. Se pare însă că autoritatea iar încurcă petiția cu solicitarea de acces la informație. În răspunsul recepționat, reprezentanții instituției ne-au comunicat că „petiția” noastră trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru documentul electronic și ne-au oferit timp pentru a o semna corespunzător. Este sau nu cererea de acces la informație o petiție? Care este „modul corespunzător de semnare a unui document electronic”? 

Răspuns: Până la data de 1 aprilie 2019, atunci când intrase în vigoare Codul administrativ[1], solicitările de informație înaintate furnizorilor erau înregistrate și examinate în conformitate cu Legea privind accesul la informație și legislația cu privire la registre și petiționare.
Subliniem că și legislația de atunci[2] cataloga cererea de acces la informație drept petiție[3]: „Petițiile (cererile) prin care se solicită o informație oficială se examinează în termenele stabilite în legislația privind accesul la informație”.

Cu toate acestea, până la apariția Codului administrativ, în societate nu existau dezbateri privitoare la faptul dacă este sau nu solicitarea de informație o petiție. Asta se datora în primul rând faptului că autoritățile acceptau cererile de acces la informație trimise prin intermediul poștei electronice fie semnate olograf și scanate, fie fără semnătură.

Începând cu 1 aprilie 2019, în procesul de exercitare, valorificare și apărare a dreptului de acces la informație, solicitanții și furnizorii trebuie să se ghideze atât de prevederile Legii privind accesul la informație, cât și ale Codului administrativ.
Potrivit codului[4], prin petiție se înțelege orice cerere[5], sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică. Așadar, cererile de acces la informație au rămas a fi petiții.

Totodată, Codul administrativ a venit cu o prevedere potrivit căreia petiția transmisă prin e-mail trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic, respectiv, să fie semnată electronic.

Menționăm că această cerință nu a fost o noutate pentru cadrul legal existent. Și până la intrarea în vigoare a Codului administrativ, potrivit Legii privind semnătura electronică şi documentul electronic, toate actele transmise prin intermediul mijloacelor electronice trebuie să fie semnate corespunzător, inclusiv cererile de acces la informație.

Semnătura electronică trebuie să conțină o serie de date, care sunt atașate sau logic asociate cu alte date în formă electronică și care sunt utilizate ca metodă de autentificare[6].

Vedeți mai jos un model de semnătură electronică.

 
Acest tip de semnătură electronică este acceptat de lege pentru că permite identificarea persoanei semnatare, IDNP-ul acesteia, precum și data semnării documentului.
Cum poate fi făcut acest lucru?
  1. Selectați opțiunea „Verifică”;
  2. Încărcați fișierul semnat electronic;
  3. Vizualizați rezultatul verificării.
 
Atenționăm că numele unei persoane, scris de mână sub textul cererii expediate prin e-mail, nu constituie o semnătura electronică. În caz contrar, orice persoană ar putea insera reprezentarea fotografică a semnăturii dvs. sub orice document, fără a putea determina autenticitatea acesteia.
Concluzionând:
  • Cererea de acces la informație adresată unei autorități publice este o petiție.
  • Toate documentele electronice, inclusiv cererea de acces la informație, trebuie semnate electronic.
 
Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

 
 
 

[1] Art. 257 alin. (1) Cod administrativ: „Prezentul cod intră în vigoare la 1 aprilie 2019”;
[2] Art. 8 alin. (4) din Legea cu privire la petiționare: „Petițiile (cererile) prin care se solicită o informație oficială se examinează în termenele stabilite în legislația privind accesul la informație”;
[3] Art. 4 alin.(1) din Legea cu privire la petiționare: „Prin petiție, în sensul prezentei legi, se înțelege orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată organelor de resort ,inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluționarea în termenul stabilit de lege a unei cereri”;
[4] Art. 9 alin.(1) Cod administrativ: „Prin petiție, în sensul prezentului cod, se înțelege orice cerere, sesizare sau propunere adresată unei autorități publice de către o persoană fizică sau juridică”;
[5] Art. 9 alin. (2) Cod administrativ: „Prin cerere se solicită emiterea unui act administrativ individual sau efectuarea unei operațiuni administrative”;
[6] Art. 2 din Legea privind semnătura electronică și documentul electronic: „semnătură electronică – date în formă electronică, care sunt atașate la sau logic asociate cu alte date în formă electronică şi care sunt utilizate ca metodă de autentificare”.