Eşti aici

Cum să ne exprimăm opinia privind ilegalitățile comise de o persoană fără ca să-i încălcăm dreptul la prezumția nevinovăției?

10 Iulie 2020
316 afişări
Întrebare: Redacția noastră a publicat o investigație despre implicarea primarului unei localități în mai multe proceduri de achiziții publice, după ce pe numele edilului a fost intentat un proces penal privind pretinsele acțiuni ilegale pe care le-a admis. În anchetă ne-am referit la informațiile furnizate de organul de urmărire penală și am reflectat opiniile mai multor locuitori ai orașului, care consideră că primarul a încălcat legea.

După publicarea investigației, persoanele care ne-au împărtășit părerile lor au fost acționate în judecată de către funcționar, cel din urmă invocând încălcarea dreptului la prezumția nevinovăției. Cum trebuie exprimate opiniile privind ilegalitatea acțiunilor unei persoane așa ca să nu fie încălcat dreptul la prezumția nevinovăției?
 
Răspuns: Actualul cadru normativ național[1] și internațional[2] garantează oricărei persoane dreptul la prezumția nevinovăției. Acest lucru înseamnă că orice om acuzat de săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții este prezumat nevinovat până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă[3].
Incidența acestei garanții asupra libertății de exprimare diferă în funcție de persoanele care abordează, prin diverse declarații, presupusele infracțiuni săvârșite de către deținătorii dreptului la prezumția nevinovăției.

Spre exemplu,  autoritățile publice au obligația de a se abține de la orice comentarii care ar sugera că o persoană este vinovată de comiterea unei infracțiuni sau contravenții. Totodată, organele de urmărire penală nu pot face declarații publice cu privire la vinovăția persoanei puse sub învinuire, cu excepția susținerii învinuirii în instanța de judecată.

Cu referire la situația de față, menționăm că persoanele care nu fac parte din categoria autorităților publice și care nu pot influența în niciun fel derularea procesului intentat, inclusiv mass-media, au dreptul să-şi exprime opinia privind vinovăţia unei persoane cu condiţia ca:

  • din contextul exprimării să reiasă clar că până la momentul dat nu există o hotărâre judecătorească irevocabilă de condamnare a persoanei vizate;
  • din contextul exprimării să reiasă clar că este vorba de opinii și nu de fapte confirmate;
  • faptele pe care se bazează comentariile privind vinovăţia unei persoane și calitatea procesuală a acesteia să fie expuse cu precizie.
Prin urmare, în cazul în care declarațiile localnicilor întrunesc condițiile expuse mai sus, acțiunea înaintată de către persoana vizată în articol urmează să fie respinsă de instanța de judecată. 

Rubrica Juristul Presei reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.
 

 


[1]   Art. 12 alin. (1), Legea cu privire la libertatea de exprimare Orice persoană acuzată de săvârșirea unei infracțiuni sau contravenții este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă.”;
     Art. 21, Constituția Republicii Moldova ”Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale”.
[2]  Art. 6 pct. 2, Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale (CEDO): ”Orice persoană acuzată de o infracţiune este prezumată nevinovată până ce vinovăţia sa va fi legal stabilită.”.
[3]  Hotărâre judecătorească irevocabilă – act de dispoziție emis de către instanța de judecată, prin care vinovăția persoanei a fost dovedită și asupra căreia nu se mai poate interveni (Ex: Hotărârile judecătorești emise în primă instanță, după expirarea termenului de apel, dacă participanții interesați nu au exercitat calea de atac corespunzătoare sau hotărârile judecătorești emise de instanța de recurs, după examinarea recursului etc.).