Eşti aici

Concurs pentru susţinerea proiectelor de investigaţii jurnalistice pe teme de corupţie

07 Aprilie 2015
2130 de afişări
Centrul de Investigaţii Jurnalistice lansează un concurs de proiecte de investigaţie deschis tuturor jurnaliştilor din presa scrisă, online, radio şi TV națională și locală. Subiectele de investigaţie trebuie să vizeze fapte de corupţie, trafic de influenţă, conflicte de interese, gestionarea frauduloasă a banilor şi a patrimoniului public, integritatea demnitarilor, averi şi afaceri nedeclarate, scheme de crimă organizată etc.

Jurnaliştii ale căror proiecte vor fi selectate vor beneficia de suportul unui mentor (jurnalist de investigație cu experienţă), care îi va asista la realizarea investigaţiei, identificarea surselor, utilizarea metodelor şi instrumentelor moderne de documentare şi de prezentare a datelor.

Onorariile pentru investigaţiile finalizate şi publicate/difuzate vor fi între 5 000 şi 25 000 MDL. Onorariul va fi stabilit în funcţie de complexitatea investigaţiei, calitatea documentării, termenele de realizare şi volumul lucrului efectuat, originalitatea subiectului, instrumentele de prezentare şi vizualizare a datelor etc.         
   
Propunerea de investigaţie trebuie sa conţină:

 • Tema, subiectul ce urmează să fie investigat;
 • Dovada că investigaţia va scoate în vileag informaţii noi care prezintă interes public evident;
 • Motivaţia jurnalistului pentru a realiza acest subiect - ce urmează să  demonstreze prin abordarea acestui subiect;
 • Paşii pe care ii va face reporterul pentru a realiza investigatia, etapele și termenele estimate de realizare;
 • Sursele de informare pe care le va utiliza în procesul de investigaţie;
 • Dovada existenţei unui minim de informaţii şi documente privind subiectul vizat, precum și a faptului că accesul la informaţii suplimentare este real şi posibil.
 • CV-urile jurnaliştilor. 
 
Sunt încurajate să se înscrie în concurs echipe din 2-3 jurnalişti.
Investigaţiile pot fi realizate în formă scrisă, pentru ziare şi presa online, dar şi în varianta audio şi cea TV. Sunt încurajate investigaţiile cu utilizarea instrumentelor moderne de prezentare şi vizualizare a datelor, a înregistrărilor video, inclusiv cu camera ascunsă, atunci când nu există altă modalitate de a documenta un anumit aspect al investigaţiei.    

Investigaţiile finalizate vor fi publicate pe portalurile www.anticorupţie.md şi www.investigaţii.md, în limbile română și rusă, şi vor fi distribuite presei naţionale şi regionale, portalurilor şi posturilor radio și TV interesate. Cele mai relevante vor fi traduse în limba engleză.

Dacă propunerea este acceptată:

 • Jurnaliştii implicaţi în proiect vor menţine constant legătura, pe parcursul realizării investigaţiei, cu mentorul, care va fi şi şef de echipă; vor oferi informaţii referitoare la stadiul la care se află investigaţia; vor informa imediat despre apariţia unor probleme.
 • Jurnaliştii vor respecta standardele profesionale şi etice în procesul de documentare, de dobândire a informaţiei, în lucrul cu sursele de informare, în raport cu persoanele vizate în material.
 • Jurnaliştii vor prezenta, în orice moment al investigaţiei, dovezile în baza cărora îşi construiesc ancheta: documente, înregistrări audio/video, observaţii directe etc.
 • La cererea mentorului-coordonator, aceste materiale vor fi consultate de către un jurist.
 • Investigaţia va fi publicată într-un termen fixat (maximum 3-4 luni). Prelungirea termenului de realizare se va decide de către mentorul-coordonator.
 • Jurnalistul va prezenta fotografiile necesare la material, documentele utilizate, obţinute în procesul investigaţiei.
 • Materialul scris trebuie să fie în condiţii grafice şi lingvistice bune.    
 • Investigaţia nu va provoca riscuri inacceptabile pentru jurnalişti şi mass-media.
 • Investigaţia va putea fi publicată doar după ce va fi avizată de mentorul-coordonator. 
Concursul de proiecte de investigaţii va fi deschis, începând cu 1 aprilie 2015, pe tot parcursul anului 2015, până la epuizarea resurselor disponibile pentru susţinerea investigaţiilor jurnalistice. Selectarea propunerilor de proiect, precum şi evaluarea lucrului făcut în procesul de investigare vor fi făcute de către echipa de editori şi mentor din cadrul Centrului de Investigaţii Jurnalistice.   

Proiectele de investigaţii vor putea fi depuse în variantă electronică la adresele de e-mail: centrul_de_investigatii@yahoo.com sau anastasia_nani@yahoo.co.uk , prin poştă sau direct la sediul Centrului de Investigaţii Jurnalistice: bd. Grigore Vieru, nr. 21, ap.3, Chişinău MD-2005. Persoană de contact: Anastasia Nani. Tel. de contact: 0 22 921344, mob.: 078803017.  
    
Concursul pentru suţinerea proiectelor de investigaţii jurnalistice este parte a Proiectului „Shining a Light on Corruption in Moldova”, desfăşurat de Freedom House în colaborare cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice şi finanţat de Ministerul de Externe al Regatului Norvegiei.