Eşti aici

Concurs pentru o funcţie vacantă de membru al Consiliului de Presă din R. Moldova

20 Februarie 2015
2055 de afişări
Comisia de selectare anunţă concursul deschis de alegere a unui membru al Consiliului de Presă din partea consumatorilor de produse mass-media, cu durata mandatului de 14 luni (martie 2015-aprilie 2016).

Informaţii generale

Consiliul de Presă este un mecanism independent de autoreglementare jurnalistică, creat pentru sporirea responsabilităţii mass-media din R. Moldova faţă de public, prin soluţionarea amiabilă a litigiilor dintre instituţiile mass-media şi consumatori, cultivarea culturii dialogului şi respectului reciproc între presă şi consumatorii de produse mass-media, promovarea jurnalismului de calitate şi a respectării standardelor şi a deontologiei profesionale de către instituţiile mass-media şi jurnalişti. Conform Codului deontologic al jurnalistului din R. Moldova, Consiliul de Presă monitorizează aplicarea şi examinează plângerile privind încălcarea prevederilor Codului deontologic al jurnalistului.

Din componenţa Consiliului de Presă fac parte nouă persoane, selectate în rezultatul unui concurs deschis, care au un mandat de doi ani. Patru membri ai Consiliului reprezintă mediul jurnalistic, iar cinci membri reprezintă consumatorii de produse mass-media. Actuala componenţă a Consiliului de Presă a fost aleasă în aprilie 2014. În legătură cu demisia titularului, o funcţie de membru al Consiliului din partea consumatorilor de produse mass-media a devenit vacantă. Corespunzător, mandatul persoanei alese va fi unui redus, de 14 luni.

Condiţii de selectare
- Candidaţii pentru funcţia de membru al Consiliului de Presă din partea consumatorilor de produse mass-media pot fi propuşi de către: grupuri de consumatori de cel puţin 10 persoane; organizaţii sindicale; organizaţii patronale; organizaţii religioase; formaţiuni politice; alte asociaţii obşteşti. Candidaţii trebuie să corespundă următoarelor criterii:
- cunoaşterea generală a deontologiei jurnalistice;
- imparţialitate;
- neapartenenţă politică;
- profesionalism şi autoritate în domeniul pe care îl reprezintă şi în societate.
Сandidatul sau reprezentantul acestuia va depune dosarul de participare la concurs, care va include următoarele documente obligatorii:
- CV candidatului;
- o scrisoare de recomandare şi argumentare a corespunderii candidatului cu criteriile indicate mai sus, semnată de conducătorul şi un reprezentant al colectivului organizaţiei sau instituţiei care îl (o) recomandă (notă: în cazul candidaţilor propuşi de grupuri de consumatori, scrisoarea va fi semnată de cel puţin 10 persoane, cu indicarea datelor de contact ale acestora);
- acordul candidatului privind disponibilitatea de a activa pe baze de voluntariat în calitate de membru al Consiliului de Presă.

Dosarele urmează a fi prezentate până la data de 27 februarie 2015, ora 15.00, la sediul Secretariatului Consiliului de Presă (mun. Chişinău, str. Romană 2/2, MD-2005) sau la adresa electronică secretariat@consiliuldepresa.md (copiile scanate ale documentelor).

Telefon pentru relaţii: + 22/22-09-96 www.consiliuldepresa.md

Sursa:  www.consiliuldepresa.md