Eşti aici

Concurs de selectare a trei beneficiari a granturilor de inovare în media (Termeni de referință)

17 Martie 2015
4027 de afişări
1. Informații generale
Centrul pentru Jurnalism Independent în parteneriat cu Internews a lansat la 19 decembrie 2014 proiectul ”Consolidarea independeței în mediile de comunicare”, care va introduce unele inovații în practica jurnalistică autohtonă, va încuraja dialogul între tineri, utilizarea internetului de către generațiile în vârstă, precum și modernizarea conținutului instituțiilor media locale. Prin toate activitățile sale, proiectul va promova valorile jurnalismului etic și integru, predilectia pentru relatarea factologică, independența politicii editoriale, libertatea de exprimarea, inclusiv online.
 
Un element al proiectului este acordarea a trei granturi de inovare a câte 5000$ pentru instituții media locale sau naționale. Granturile vor susține modernizarea conținutului din presa online, prin finanțarea proiectelor de inovație în media precum: lansarea unor platforme online (portaluri sau bloguri), sisteme de podcasting,agregatoare de informații, hărți interactive, aplicații pentru telefoane mobile (versiuni adaptate ale site-urilor proprii sau alte  aplicații de utilitate publică), instrumente care utilizează datele cu caracter deschis, jurnalismul cetățenesc etc. Încurajăm dezvoltarea unor concepte inovatoare, creative și relevante pentru piața mediatică din Republica Moldova.
 
Conceptele proiectelor de inovare în media online trebuie să vizeze implementarea unor strategii și instrumente care să susțină colaborarea productivă între media, public și societatea civilă. Acestea trebuie să abordeze, direct sau indirect o problemă socială actuală din R. Moldova (exemplu: implicarea tinerilor/bătrânilor în dialogul social, drepturile consumatorului, corupția, dezvoltarea rurală, eficiența energetică etc)
 
2. Condiții de înscriere la concurs
 • Experiență în mediul online de minim 1 an
 • Experiență pe piața media de minim 1 an
 • Capacitate demonstrată de implementare a conceptelor inovatare în mediul online, colaborare cu  societatea civilă și promovare a jurnalismului cetățenesc.
 • Reputația și atașamentul demonstrat față de normele deontologiei profesionale
 
3. Calendarul de realizare
Proiectele de inovare vor fi realizate, în funcție de complexitate, într-un termen de 4-6 luni de la semnarea contractelor. Planul de lucru și termenele finale vor fi stabilite împreună cu Centrul pentru Jurnalism Independent.
 
4. Obligațiunile si responsabilitățile autorilor selectați
 
Instituțiile selectate vor elabora și implementa pe propriile platforme online proiectele de inovare media, respectând termenele limită și conceptele de realizare. Instituțiile vor raporta periodic Centrului pentru Jurnalism Independent activitățile și numărul de vizualizări/accesări pe perioade determinate.
 
5. Conținutul dosarului
 • Prezentarea generală a instituției participante, inclusiv experiența de implementare a conceptelor inovative pe platformele online și potențialul publicului.
 • CV-urile membrilor echipei implicate în proiect.
 • Conceptul general pentru proiectul de inovație (descrierea și abordarea detaliată a implementatii proiectului din punct de vedere tehnic), inclusiv motivarea relevanței proiectului pentru R. Moldova și rezultatele așteptate.
 • Planul de lucru și perioada de implementare a proiectului.
 • Bugetul realizării proiectului, inclusiv costurile salariale.
 
6. Criterii de selecție
 
Dosarele vor fi evaluate în funcție de:
 • Calitatea ofertei tehnice, inclusiv întrunirea tuturor elementelor obligatorii ale dosarului
 • Calitatea ofertei financiare, care nu va depăși suma de 5000$
 
 
Câștigătorii vor fi desemnați de Consiliul Coordonator al proiectului, pe baza unui sistem de punctaj după cum urmează:
 1. Calitatea ofertei tehnice reprezintă 90% din valoare totală a dosarului
 2. Calitatea ofertei financiare reprezintă 10% din valoare totală a dosarului
 
       -  Criteriile de evaluare a ofertei tehnice
 • gradul de profesionalism al participantului la concurs
 • creativitatea și elementul de inovație a proiectului propus
 • fezabilitatea planului de implementare a proiectului propus
 
       - Criteriile de evaluare a ofertei financiare
 • coerența și claritatea descrierii capitolelor de cheltuieli
 • buget rezonabil, precum și valorificarea maximă a resurselor disponibile
 
7. Termenul de prezentare

Oferta va fi expediată în limbile română sau rusă la adresa electronică coordonator@ijc.md, până la 1 mai 2015, ora 18:00 sau prezentată fizic la sediul CJI, pe adresa:
Centrul pentru Jurnalism Independent,
Str. Sciusev 53, MD 2012

Persoană de contact: Adriana Solovei, coordonatoare de proiect, tel.: 022 213 652.

Proiectul ”Consolidarea Independenței în Mediile de Comunicare” este implementat de Centrul pentru Jurnalism Independent în colaborare cu Internews, în perioada decembrie 2014 - iulie 2016.