Eşti aici

Concurs: Cine poate aspira la funcția de director al postului public de televiziune?

17 Iulie 2017
777 de afişări
Consiliul de Observatori al Instituției Publice Naționale a Audiovizualului Compania „Teleradio - Moldova” a anunțat concurs pentru funcția de director al televiziunii publice a Companiei „Teleradio-Moldova”. Doritorii de a se înscrie la concurs urmează să prezinte dosarele de participare în termen de 15 zile lucrătoare, cu începere din 14 iulie curent, data publicării anunțului în Monitorul Oficial.
 
Potrivit anunțului, dosarul trebuie să cuprindă cererea de participare la concurs, adresată Consiliului de Observatori; copia buletinului de identitate; cazierul juridic; CV-ul candidatului; copia diplomei de studii superioare; copia carnetului de muncă.
Pentru a fi compatibili cu postul scos la concurs, candidații nu trebuie să fie membri ai unui organ de conducere sau angajați, parteneri, acționari, proprietari ai unor televiziuni private; membri de partid sau ai unor organizații politice; membri ai Guvernului, deputați; membri ai Consiliului Coordonator al Audiovizualului; membri ai Consiliului de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” și nu trebuie să dețină alte funcții remunerate în afara IPNA Compania „Teleradio-Moldova”.

Totodată, participanții la concurs trebuie să prezinte un proiect de intenție privind gestionarea-dezvoltarea televiziunii publice în perioada 2017-2022 (în volum maxim de cinci pagini, Times New Roman, font 14, interval 1,5). Alte rigori ar fi: să posede experiență managerială; să aibă studii superioare; să fie cetățeni ai Republicii Moldova; să cunoască limba de stat a Republicii Moldova; să posede experiență de 7 ani de activitate în mass-media, inclusiv 3 ani de activitate în televiziune.
Documentele urmează să fie expediate fie în formă electronică, pe adresa secretarco@gmail.com, fie  în formă scrisă, pe adresa mun. Chişinău, str. Mioriţa 1, Casa Radio, et. 5, bir. 505.