Eşti aici

CJI anunță concurs pentru selectarea unei companii IT în vederea producerii unui Joc video

24 Martie 2017
1255 de afişări

Centrul pentru Jurnalism Independent solicită oferte de la companii IT din Republica Moldova pentru realizarea tehnică a unui Joc interactiv video pentru portalul Media Azi.

Persoana fizică/juridică selectată va presta serviciile contractate în cadrul prezentului concurs în baza unui contract de prestare a serviciilor semnat între părți.

I.   Sarcini față de Prestator:

Compania IT selectată va asigura:

  1. Realizarea sub aspect tehnic a Jocului interactiv, ținând cont de conceptul elaborat de echipa CJI;
  2. Elaborarea Jocului video, cu utilizarea unor elemente multimedia moderne;
  3. Acordarea de asistență echipei  CJI în procesul de lansare a jocului.

Perioada contractului - 2 luni.

Oferta trebuie să fie datată, semnată și ștampilată de compania ofertantă și expediată prin e-mail  la adresa  olanovaia@ijc.md sau direct la sediul CJI (str. A. Șciusev 53, MD-2001, Chișinău) până la data de 6 aprilie 2017.

II. Oferta de participare la concurs va conține:

  1. Date despre companie (denumirea, adresa poștală, telefonul de contact, adresa electronică, persoana responsabilă, rechizitele bancare).
  2. Copia certificatului de înregistrare a companiei.
  3. Oferta financiară. Prețurile vor fi indicate în MDL.
  4. Portofoliul lucrărilor relevante.

III. Criterii de selecție:

  1. Experiența în prestarea serviciilor similare cu cele solicitate de CJI;
  2. Oferta financiară.

Doar companiile preselectate  vor fi contactate.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon:  0 22 21 36 52,  persoană de contact, Olga Lanovaia.  
Informații suplimentare pot fi obținute  și  la olanovaia@ijc.md