Eşti aici

Ce se întâmplă dacă nu respectăm termenele în litigiile cu privire la defăimare?

11 Septembrie 2020
408 afişări
Întrebare: Redacția noastră a recepționat o cerere prealabilă în care se solicită dezmințirea unei informații publicate acum doi ani pe pagina web. Ni se cere să publicăm dezmințirea și să exprimăm scuze. Cum trebuie să reacționăm în acest caz? Este îndreptățită persoana să înainteze aceste solicitări după o perioadă atât de lungă?

Răspuns: Litigiile cu privire la libertatea de exprimare prevăd mai multe termene, impuse de lege, care urmează a fi respectate cu strictețe:

  • 20 de zile pentru înaintarea cererii prealabile[1] (se calculează de la data la care persoana a aflat sau trebuia să afle despre informația defăimătoare);
  • 5 zile pentru examinarea cererii prealabile de către redacție[2];
  • 30 de zile pentru depunerea cererii de chemare în judecată[3] (se calculează de la data primirii răspunsului la cererea prealabilă sau de la data expirării termenului pentru examinarea cererii prealabile).
În mod obișnuit, dacă o persoană omite aceste termene,  ea nu va putea să-și exercite drepturile prevăzute de lege.

Totuși, în situația în care persoana defăimată a omis din motive justificate termenul de 20 de zile pentru înaintarea cererii prealabile, ea poate solicita în instanță repunerea în termen[4].

Pe de altă parte, repunerea în termen nu poate fi solicitată la împlinirea unui an din ziua defăimării[5]. Altfel spus, după scurgerea a 12 luni din ziua în care redacția a publicat articolul, persoana care pretinde că a fost defăimată nu mai este îndreptățită să se adreseze cu o cerere prealabilă și, implicit, nici în instanța de judecată.

Se pare că prevederea care instituie această regulă a fost introdusă de către legiuitor din rațiunea că, în cauzele cu privire la defăimare, o parte considerabilă din sarcina probațiunii[6] îi revine pârâtului (instituției mass-media) și nu reclamantului (persoanei defăimate). Prin urmare, odată cu trecerea timpului, redacția va întâmpina dificultăți să-şi apere poziţia din cauza caracterului perisabil al informaţiei şi imposibilităţii de a păstra perioade lungi de timp informaţiile care stau la baza materialelor jurnalistice.

De altfel, în hotărârea Flux c. Moldovei[7], CtEDO a constatat violarea art. 10 al CEDO[8], care garantează libertatea de exprimare, inclusiv din considerentul că acțiunea în defăimare a fost depusă de către reclamant peste un an de zile de la publicarea articolului.

 

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. 

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată. 

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.

 

 


[1] Art. 15 alin. (2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare: „Cererea prealabilă se depune în termen de 20 de zile de la data la care persoana a aflat sau trebuia să afle despre informația defăimătoare”;
[2] Art. 16 alin. (2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare: „Cererea prealabilă se examinează în termen de 5 zile de către autorul informației și, după caz, de către persoana juridică ce a răspândit această informație”;
[3] Art. 17 alin. (1) din Legea cu privire la libertatea de exprimare: Cererea de chemare în judecată cu privire la defăimare poate fi depusă în termen de 30 de zile”;
[4] Art. 17 alin. (3) din Legea cu privire la libertatea de exprimare: „Persoana poate fi repusă în termenul de prescripție dacă a omis acest termen din motive justificate și a înaintat cererea de chemare în judecată în termen de 30 de zile de la data dispariției motivelor care justifică repunerea în termen”;
[5] Art. 15 alin. (2) din Legea cu privire la libertatea de exprimare: La împlinirea unui an din ziua defăimării, persoana nu poate solicita repunerea sa în termenul de depunere a cererii prealabile”;
[6] Sarcina probațiunii - principiul potrivit căruia „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească". În litigiile cu privire la defăimare, o bună parte din această sarcină îi revine pârâtului (instituției mass-media), care este obligat să probeze ceea ce susţine în apărare la pretențiile înaintate de către reclamant (persoana defăimată).
[7] § 31 din Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Flux c. Moldovei din 29.10.2008;