Eşti aici

Care sunt regulile de difuzare a sondajelor de opinie cu tematică electorală?

16 Octombrie 2020
574 de afişări
Întrebare: Postul nostru de televiziune intenționează să difuzeze rezultatele sondajelor de opinie cu tematică electorală. Care sunt condițiile legale de care trebuie să ne ghidăm?

Răspuns: Potrivit legii, furnizorii de servicii media au dreptul să difuzeze rezultatele sondajelor privind preferințele politice ale alegătorilor nu mai târziu de 5 zile înainte de data alegerilor[1].
Totodată, acestea trebuie să fie însoțite, în mod obligatoriu, de următoarele informații:

 • Denumirea persoanei juridice care a efectuat sondajul;
 • Numele și prenumele persoanei care a comandat sondajul;
 • Sursa de finanțare a sondajului;
 • Perioada exactă de timp în care s-a desfășurat sondajul;
 • Metoda utilizată pentru colectarea opiniilor votanților;
 • Dimensiunea eșantionului (numărul total de participanți la sondaj);
 • Marja maximă de eroare;
 • Dovada privind notificarea CEC[2] despre desfășurarea sondajului de opinie cu tematică electorală[3].
Atenție! În ziua de 31 octombrie[4] şi 1 noiembrie[5], instituțiile mass-media nu au dreptul să difuzeze ori să publice informații care îi pot influența pe alegători să voteze pentru unii sau pentru alți concurenți electorali.
În schimb, pe parcursul acestor zile, instituțiile mass-media care reflectă campania electorală sunt în drept să difuzeze și/sau să publice:
 • Materiale ce țin de educația civică ori electorală;
 • Campanii de motivare a alegătorilor;
 • Comunicate de presă ale organelor electorale;
 • Informații privind desfășurarea scrutinului.
Totodată, în ziua de 31 octombrie şi 1 noiembrie, până la închiderea secţiilor de votare, instituțiile mass-media nu au dreptul să difuzeze/publice programe, reportaje, interviuri cu alegătorii şi alte materiale care se referă la:
 • numărul de voturi întrunite de concurenții electorali în alegeri pe parcursul zilei;
 • șansele de câștig ale concurenților electorali în alegeri;
 • preferințele politice ale alegătorilor.
Notă! În cazul în care vă vor deveni cunoscute încălcări admise de către furnizori la difuzarea sondajelor de opinie cu tematică electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020, vă îndemnăm să le raportați aici. 

Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc.

Materialele publicate reflectă opinii juridice cu caracter consultativ și nu reprezintă o sursă autentică de drept. CJI nu poartă răspundere pentru prejudiciul suferit de către destinatarii consultației drept urmare a luării deciziilor bazate pe informația furnizată.

Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.
 

 


[1] Art. 70 din Codul electoral: „(…)Rezultatele acestor sondaje pot fi date publicității cel târziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor. În ziua alegerilor, până la închiderea secțiilor de votare, se interzice a da publicității în mijloacele de informare în masă materiale, inclusiv interviuri cu alegătorii, despre numărul de voturi întrunite de concurenții electorali pe parcursul zilei şi despre șansele acestora, inclusiv rezultatele exit-poll-urilor”;
[2] Art. 1 din Codul electoral: „Comisia Electorală Centrală: „(CEC) este un organ de stat independent, înființat pentru realizarea politicii electorale în scopul unei bune desfăşurări a alegerilor, pentru supravegherea şi controlul respectării prevederilor legale privind finanțarea partidelor politice şi a campaniilor electorale”;
[3] Art. 70 alin. (10) din Codul electoral: În perioada electorală, orice sondaje de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor pot fi efectuate numai cu condiția înștiințării prealabile a Comisiei Electorale Centrale”.
[4] Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 - 31 octombrie este ziua premergătoare zilei alegerilor;
[5] Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 – 1 noiembrie este ziua alegerilor.