Eşti aici

Care sunt obligațiile angajatorului referitor la protecția datelor cu caracter personal ale subalternilor?

06 Septembrie 2019
1342 de afişări
Întrebare: Ca director al unei instituții media și angajator, am înțeles că am anumite obligații referitor la protecția datelor cu caracter personal ale subalternilor, iar în cazul nerespectării acestora, pot fi tras la răspundere. Ați putea să îmi oferiți mai multe detalii despre ce prevede legea?
 
Răspuns: Într-adevăr, Codul muncii, la capitolul VI, în cuprinsul articolelor 91-92 stabilește un șir de cerințe/obligații pentru angajator privind obținerea, prelucrarea, stocarea, transmiterea, protecția datelor personale ale salariaților săi.
 
Iar în conformitate cu art. 74 prim din Codul Contravențional - nerespectarea cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea lor în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, se sancţionează cu amendă și cu sau fără privarea, în toate cazurile, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen între 3 luni și un an.
 
De asemenea, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1123 din 14.12.2010, deținătorii de date cu caracter personal (inclusiv angajatorii) sunt obligați să respecte cerințele privind colectarea, stocarea, prelucrarea și păstrarea acestora, iar personalul care asigură exploatarea sistemelor informaționale de date cu caracter personal trebuie să instruit, cel puțin o dată pe an, cu privire la  responsabilităţile şi obligaţiile ce-i revin, în cazul prelucrării datelor și cum trebuie să reacționeze la incidentele ce țin de securitatea acestora.
 
 
Rubrica „Juristul Presei” a fost lansată de Centrul pentru Jurnalism Independent cu scopul de a sprijini activitatea jurnaliștilor și a instituțiilor de presă, oferindu-le soluții juridice corecte, adaptate fiecărui caz în parte. În fiecare zi de vineri, puteți afla răspunsuri la chestiuni ce țin de apărarea onoarei, demnității și reputației profesionale, accesul la informație, dreptul la viața privată, statutul juridic al organizațiilor mass-media, dreptul de autor etc. Răspunsurile oferite anterior în cadrul acestei rubrici le puteți găsi aici.