Eşti aici

API: Concurs de articole și reportaje de promovare a drepturilor omului

03 Septembrie 2014
2564 de afişări
Asociația Presei Independente (API) continuă concursul de articole şi reportaje la tematica: „Promovarea drepturilor omului în mass-media din Moldova”, destinat jurnaliştilor de la toate instiuţiile mass-media din Republica Moldova. 

Cine poate participa?
La concurs pot participa jurnaliştii care colaborează la instituţiile mass-media locale şi naţionale din Republica Moldova. Concursul va avea trei secţiuni: presă scrisă, presă online, TV/Radio.

Condiţiile concursului
- Materialele jurnalistice prezentate la concurs trebuie să se refere la situaţia/drepturile omului în Republica Moldova şi să fie publicate/difuzate în instituţiile mass-media în perioada mai – octombrie 2014;
- Jurnaliştii interesaţi vor trimite la concurs cel mult trei articole şi/sau reportaje, cu indicarea instituţiei mass-media unde au fost publicate şi a datei publicării, precum şi CV-ul actualizat al autorului;
- Dosarele la concurs vor fi transmise prin e-mail: api@api.md sau la adresa: mun. Chişinău, str. Romană 2/2, MD-2005, cu menţiunea “Concurs articole/reportaje: Promovarea drepturilor omului în mass-media din Moldova”. Notă: Reportajele audio/video vor fi aduse la sediul API pe un CD;
- Termenul limită de acceptare a materialelor la concurs – 31 octombrie 2014, orele 17:00.

Juriul şi criteriile de selectare
Materialele câştigătoare vor fi selectate de un juriu, din componenţa căruia vor face parte jurnalişti şi experţi în domeniul drepturilor omului, în baza următoarelor criterii de evaluare:
 - relevanţa articolelor realizate faţă de tematica anunţată;
 - impactul articolului/reportajului asupra problemei;
 - profesionalismul şi modul de documentare a jurnalistului;
 - promovarea toleranţei şi a nediscriminării.

Premii
Juriul va selecta nouă cele mai bune articole şi reportaje jurnalistice, câte trei la fiecare secţiune anunţată, iar autorii acestora vor fi premiaţi cu echipament tehnic (laptopuri, aparate foto, hard discuri pentru stocarea informaţiei) şi alte cadouri.
Premiile vor fi înmânate la 10 decembrie 2014, de Ziua Internaţională a Drepturilor Omului. Materialele câştigătoare vor fi publicate de API într-o ediţie specială a unui buletin electronic.

Pentru informaţii suplimentare:
Tel.: (22) 22-09-96, 068 983 983 (persoana de contact – Ion Mazur).
Concursul se desfăşoară în cadrul proiectului “Promovarea celor mai bune practici de reflectare a drepturilor omului în mass-media”, implementat de API cu suportul financiar al Civil Rights Defenders (Suedia).