Eşti aici

Adoptat, dar nefinalizat. De ce nu avem încă textul Codului serviciilor media audiovizuale?

07 August 2018
556 de afişări
Parlamentul a adoptat, pe 27 iulie, Codul serviciilor media audiovizuale. Deși noua lege care va reglementa domeniul audiovizual deja a fost votată în lectură finală, textul documentului încă nu a fost expus public.

Sergiu Cornețchi, consultant principal din cadrul Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, a explicat pentru Media-azi că varianta votată de deputați nu a fost făcută publică întrucât se află în proces de redactare. „Dar e perioada vacanțelor și redactarea e o muncă migăloasă”, a constatat Cornețchi, adăugând că „inițial proiectul  avea 90 de articole, iar acum are 94 de articole”.

Codul serviciilor media audiovizuale a fost elaborat de experți naționali și internaționali, precum și de reprezentanți ai societății civile în cadrul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media.

Potrivit lui Sergiu Cornețchi,legea va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2019, după ce va fi publicată în Monitorul Oficial.

Modificări care e posibil să se regăsească în noul cod

Cornețchi a adăugat că, în ultima variantă a textului legii, deputații au ținut cont de avizele Consiliului Europei cu privire definiția orei de maximă audiență. Astfel, la semnificația termenului de „ore de maximă audiență”, s-a exclus fraza „în zilele de luni până vineri și 06:00-24:00 în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în zilele de sărbătoare nelucrătoare prevăzute de Codul Muncii al Republicii”. După modificări, ore de maximă audiență va fi considerat intervalul de timp 06:00-09:00, 17:00-23:00 pentru serviciile de televiziune și 06:00-10:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00 pentru serviciile de radiodifuziune sonoră.

Totodată, potrivit ultimelor amendamente publicate pe site-ul Parlamentului la proiectul Codului, a fost adăugată prevederea care se regăsește în legea actuală, privind permisiunea de retransmisie a emisiunilor cu caracter informativ, informativ-analitic și militar, produse doar în țările care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră și statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada.

În articolul cu privire la regimul juridic de proprietate, potrivit amendamentelor respective, un beneficiar „nu poate dispune în total de 4 licențe, dar numai de două și fără a face distincție între tematici. În varianta inițială, textul prevedea că „o persoană fizică poate fi proprietar-beneficiar la cel mult două servicii de televiziune generaliste și/sau de știri, precum și la cel mult două servicii de televiziune tematice”.

De asemenea, la capitolul sancțiuni în amendamentele publicate este menționat faptul că retragerea licenței de emisie pentru încălcarea prevederilor „legii anti-propagandă” și a unui nou articol care interzice programe audiovizuale „susceptibile de a propaga, incita, promova sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau discriminare bazate pe sex, origine rasială sau etnică, naționalitate, religie sau credință, dizabilitate sau orientare sexuală” se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute. Sancțiunile pentru încălcarea acestor prevederi constituie amenzi de la 40.000 de lei la 70.000 de lei. Pentru încălcarea repetată a acestor prevederi, amenda va constitui de la 70.000 de lei la 100.000 de lei.