Eşti aici

​Ce prevede proiectul de lege care presupune revenirea Teleradio-Moldova sub control parlamentar

19 Octombrie 2021
481 de afişări
Reducerea componenței Consiliului de Supraveghere al Teleradio-Moldova (CS) și a Consiliului Audiovizualului (CA) de la nouă la șapte membri și desemnare noilor membri ai CS de către Parlament sunt doar câteva din propunerile stipulate într-un proiect de modificare a Codului serviciilor media audiovizuale. Inițiativa a fost înregistrată în Parlament pe 14 octombrie de un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS).
 
Proiectul prevede revenirea companiei publice Teleradio-Moldova sub controlul Parlamentului, așa cum a fost până în anul 2019. Deputații PAS propun ca directorul general al TRM să fie desemnat de către Legislativ, la propunerea Consiliului de supraveghere și dezvoltare (noua denumire pentru Consiliul de Supraveghere). În prezent, directorul general este desemnat prin concurs public de către Consiliul de supraveghere.Totodată, autorii propun ca directorul general să poată fi demis de către parlamentari, inclusiv „în urma constatării executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuțiilor sale”. În prezent, această atribuție îi revine tot Consiliului de Supraveghere.
 
O NOUĂ DENUMIRE - CONSILIUL DE SUPRAVEGHERE ȘI DEZVOLTARE
 
Potrivit legii, Consiliul de Supraveghere e constituit din nouă membri, dintre care cel puțin trei sunt reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale din afara municipiul Chişinău. Deputații vor să reducă numărul membrilor consiliului la șapte. 

Mai mult, proiectul prevede ca viitorul Consiliu de supraveghere și dezvoltare (CSD) să fie format din trei membri propuși de fracțiunile parlamentare, cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției parlamentare, câte un membru propus de președinte și de Guvern și doi membri propuși de organizațiile societății civile reprezentative pentru domeniul serviciilor media audiovizuale.

Potrivit proiectului, candidații propuși la funcția de membru al Consiliului de supraveghere și dezvoltare vor fi audiați de comisia parlamentară de profil, care va selecta sau respinge candidații prin hotărâre motivată. După selectarea candidaților, comisia va prezenta plenului Parlamentului un raport, iar Comisia parlamentară juridică, pentru numiri și imunități – un coraport privind întrunirea cerințelor prevăzute de prezentul articol.
 
Deputații au prevăzut că, în cazul în care o funcție de membru al consiliului va deveni vacantă, noul membru va fi desemnat pe durata restantă a mandatului, la propunerea aceleiași entități. În context, Consiliul de supraveghere ar putea fi lipsit de dreptul de a organiza concursul de desemnare a directorului general, însă va putea propune Parlamentului spre desemnare un candidat.

Mai mult, funcția de membru al consiliului poate deveni vacantă inclusiv în cazul „constatării, în rezultatul controlului parlamentar efectuat în condițiile legii, a unei activități defectuoase, a executării necorespunzătoare sau a neexecutării atribuțiilor sale”.
 
CSD va trebui, conform proiectului, să prezinte raportul anual de activitate deja nu la CA, ci Parlamentului. În cazul în care Parlamentul va respinge raportul anual de activitate al CSD, faptul va „atrage după sine demiterea, de drept, a membrilor Consiliului de supraveghere și dezvoltare.”
 
SCHIMBĂRI LA CA
 
Proiectul vizează și reducerea numărului membrilor Consiliului Audiovizualului (CA) de la nouă la șapte. Candidații la funcția de membru CA vor trebui, în cazul în care vor fi votate propunerile, să confirme reputația ireproșabilă prin cel puțin două scrisori de recomandare.
 
Dacă, în prezent, CA trebuie să fie format din doi membri propuși de Parlament, câte un membru propus de președinte și Guvern și cinci membri propuși de organizaţiile societăţii civile, selectaţi prin concurs public, atunci în formula nouă autoritatea de reglementare ar trebui să fie formată din trei membri propuși de fracțiunile parlamentare, cu respectarea reprezentării proporționale a majorității și a opoziției parlamentare, câte un membru - de Guvern și șeful statului și doi membri propuși de organizații ale societății civile reprezentative pentru domeniul serviciilor media audiovizuale.
 
Ca și în cazul Consiliului de Supraveghere, deputații vor ca respingerea raportului anual de activitate al CA, să atragă „după sine demiterea, de drept, a membrilor Consiliului Audiovizualului”. Potrivit inițiativei, mandatul actualilor membri ai Consiliului de supraveghere, cel al directorului general al TRM și adjuncților lui va înceta odată cu intrare în vigoare a propunerilor. 
 
ARGUMENTELE PARLAMENTARILOR
 
Deputații susțin că vor să responsabilizeze Teleradio-Moldova „prin instituirea unui mecanism de control parlamentar, precum și revizuirea modalității de constituire a componenței Consiliului de supraveghere al Companiei Teleradio-Moldova și a Consiliului Audiovizualului, instituind mai multă claritate și o reprezentare proporțională în procesul de desemnare a candidaților la funcția de membru în aceste consilii”.
 
În nota informativă se menționează că cadrul legal actual „nu are  instrumentarul necesar pentru a efectua un veritabil control asupra activității instituțiilor publice autonome sau a conducătorilor acestora”. Drept exemplu aceștia invocă României, unde în legea privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și a Societății Române de Televiziune este stipulat expres că aceste societăți „își desfășoară activitatea sub controlul Parlamentului, iar consiliile de administrație prezintă raportul anual către Parlament, precum și orice alte rapoarte cerute de comisiile permanente de specialitate”.
 
 


Ne puteți urmări și pe Telegram, unde publicăm cele mai importante articole, dar și pe Facebook, Instagram și Twitter.