Eşti aici

Lidia Kulikovski

Domeniu de activitate: 
Educație
Lidia  Kulikovski este autoarea a peste 350 studii şi cercetări, bibliografii, articole de sinteză, eseuri, etc., inclusiv nouă volume de autor.

Recunoscută ca specialistă în biblioteconomie, bibliografie, bibliologie, conferenţiară universitară, doctoră în ştiinţe pedagogice.
           
Directoare -fondatoare a revistei de biblioteconomie şi ştiinţe ale informării  BiblioPolis, colaborează la numeroase publicaţii de specialitate din Chişinău, Bucureşti, Cluj-Napoca, fiind membră în colegii de redacţie şi / sau consilii ştiinţifice ale revistelor Magazin bibliologic (BN RM), Simposia Professorum (ULIM), Biblioscientia (Bib. Şt. „Andrei Lupan” a AŞM), Biblioteca (BN România), Lector (Focşani), Libraria (Tg. Mureş), Lectura (Cluj), Septentrionalis (Baia Mare) ş.a.
 
Activează în domeniu din 1993. În martie 1990 este aleasă directoare generală al BM B.P. Hasdeu, funcţie pe care a deţinut-o până în iunie 2013.
 
 

Contacte: 

Telefon serviciu: 022-221116
e-mail: kulikovski.hasdeu@gmail.com