Eşti aici

Declarații

223

Declarație

Organizațiile neguvernamentale din domeniul mass-media constată, în ultimul timp, atitudinea vădit ostilă și intolerantă a Consiliului Coordonator al A
145

Statement

Non-governmental media organizations have lately seen a clearly hostile and intolerant attitude of the Broadcasting Coordinating Council (BCC) to any c
162

Declarație

Organizațiile neguvernamentale de media și membrii Consiliului de Observatori ai postului de televiziune TV8, prima televiziune din Moldova care, din p
110

Декларация

Медийные неправительственные организации и члены Наблюдательного совета телеканала «TV8», первого телеканала в Молдове, который по собственной инициати
116

Statement

Non-governmental media organizations and the members of the Supervisory board of the TV8 television, the first Moldovan television that, on its won ini

Multimedia