You are here

prime

Consiliul Audiovizualului (CA) confirmă, tangențial, informațiile din mass-media din...
The Broadcasting Council (BC) indirectly confirmed recently the information from the media regarding the...
Совет по телевидению и радио (СТР) косвенно подтверждает последнюю информацию в СМИ о намерении телеканала «...
Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a luat act, pe 18 decembrie, de demersul...
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) ознакомился 18 декабря с ходатайством Национального центра по...