You are here

Petru Macovei

Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA) a sancționat săptămâna trecută în ședință publică șapte ...
Координационный совет по телевидению и радио (КСТР) на своем последнем публичном заседании подверг взысканиям семь...
The Broadcasting Coordinating Council (BCC) sanctioned seven TV stations at a public meeting last week for failure to comply...
Grupul de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media s-a întrunit marți, 13 iunie, în primă ședință, pentru a stabili...
The working group on improvement of the media legislation gathered on Tuesday, June 13, for its first meeting in order to set...
Рабочая группа по совершенствованию медийного законодательства собралась во вторник, 13 июня, на первое заседание с тем,...